Rietavo savivaldybė

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Laisvės al. 3, 90316 Rietavas,
Tel. (8 448) 73 200, Faks. (8 448) 73 222,
El. p. savivaldybe@rietavas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188747184

 • Aplinkos apsauga
 • Kultūra
 • Sportas
 • Švietimas
 • Jaunimas
 • Kultūros paveldas
 • Žemės ūkis
 • Valstybinė kalba
 • Sveikata
 • Teritorijų planavimas
 • Pirminė teisinė pagalba
 • Civilinės metrikacijos
 • PRISIJUNGIMAS GYVENTOJAMS
 • TIESIOGINĖ TRANSLIACIJA
 • TARYBOS POSĖDŽIAI
 • Vaizdo medžiaga
 • REGISTRUOTIS VAKCINACIJAI
 • Rietavo savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai
 • Rietavo savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkė
 • Darbo skelbimai
 • Pagalba vaikams ir šeimoms
 • Vietos veiklos grupės
 • ELEKTRONINIAI VALDŽIOS VARTAI
 • Miesto veiklos grupė
 • MOBILIZACIJA
 • rietavo verslo informacijos centras
 • Būstas
 • Neformalus vaikų švietimas
 • CIVILINĖ SAUGA
 • MOKESČIAI
 • Struktūra ir kontaktai
 • Taryba
  Meras
  Mero pavaduotojas
  Komitetai
  Komisijos
  Tarybos posėdžių protokolai
  Tarybos veikla
  Administracija
  Administracijos direktorius
  Administracijos direktoriaus pavaduotojas
  Specialistai
  Dokumentų valdymo ir teisės skyrius
  Savivaldybės centralizuota vidaus audito tarnyba
  Buhalterinės apskaitos ir ūkio skyrius
  Finansų skyrius
  Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
  Ūkio plėtros ir investicijų skyrius
  Socialinių reikalų ir civilinės metrikacijos skyrius
  Žemės ūkio skyrius
  Architektūros skyrius
  Seniūnijos
  Rietavo miesto
  Rietavo
  Daugėdų
  Medingėnų
  Tverų
  Nuolatinės komisijos ir darbo grupės
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinio reguliavimo stebėsenos planas
  Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos
  RIETAVO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAI
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Vadovų darbotvarkės
  Savivaldybės mero
  Savivaldybės administracijos direktoriaus
  Vadovų veiklos ataskaitos
  Tarnybiniai automobiliai
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Savivaldybės biudžetas
  Savivaldybės valdomos (kontroliuojamos) įmonės
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Atmintinės
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Prašymų ir skundų priėmimas
  PASLAUGŲ KOKYBĖS VERTINIMAS
 • Veiklos sritys
 • Aplinkos apsauga
  Kultūra
  Sportas
  Švietimas
  Jaunimas
  Kultūros paveldas
  Žemės ūkis
  Valstybinė kalba
  Sveikata
  Teritorijų planavimas
  Pirminė teisinė pagalba
  Civiline metrikacija
 • GARBĖS PILIEČIAI
 • Bendruomenės
 • Savivaldybė
 • Administracinė informacija
  Asmens duomenų apsauga
  Atviri duomenys
  Apie savivaldybę
  Darbo taryba
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Klausimai
  Nuorodos
  Korupcijos prevencija
  Naujienos
  Projektai
  Paslaugos
  Struktūra ir kontaktai
  Savivaldybės vidinis kanalas
  Savivaldybės turtas
  Taryba
  Tarptautinis bendradarbiavimas
  Teisinė informacija
  Tarybos narių kontaktai
  Veiklos sritys
  Tarybos sprendimai
 • Gyventojams
 • AKTUALI NFORMACIJA DĖL KORONAVIRUSO (COVID-19)
  Administracinės naštos mažinimas
  Bendruomenės
  Būstas
  Civilinė sauga
  Daugiabučių namų gyventojams
  EP naujienos
  Informacija gyventojams
  Kapinių sąrašas
  Keleivių vežimas
  Mokesčiai
  Mobilizacija
  Priėmimas LR Vyriausybės priimamajame
  Piliečių iniciatyvos
  Pagalba vaikams ir šeimoms
  Policijos informacija
  Rietavo trečiojo amžiaus universitetas
  Seimo nario Jono Varkalio susitikimai su gyventojais
  Turto valdymas
  Vaiko teisių apsaugos pertvarka
  Vartotojų teisių apsauga
  Vietos veiklos grupės
 • Verslininkams
 • Verslo informacijos centras
  Informacija verslui
  Įmonės
  Licencijos
  Turto pardavimas ir nuoma
 • Turistams
 • Apgyvendinimo paslaugos
  Lankytini objektai
  Maitinimo paslaugos
  Taksi paslaugos
  Laisvalaikis
  Verslo ir turizmo informacijos centrai
  Naudinga informacija
 • Struktūra ir kontaktai
 • KOORDINUOTAI TEIKIAMOS PASLAUGOS RIETAVO SAVIVALDYBĖS VAIKAMS

  KOORDINUOTAI TEIKIAMOS ŠVIETIMO PAGALBOS, SOCIALINĖS IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS

  Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašas

  Kam skirtos koordinuotai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugos?

  Skirtos vaikams nuo gimimo iki 18 metų ir asmenims, turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau – Vaikas) iki 21 metų, ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams)

  Koks koordinuotai teikiamų paslaugų tikslas?

  Sudaryti palankias sąlygas vaiko gerovei, padedant jo tėvams (globėjams, rūpintojams) kurti saugią aplinką, užtikrinti gyvenimo, asmeninių bei socialinių ryšių kokybę

  Kada atsiranda koordinuotai teikiamų paslaugų vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) poreikis?

  Koordinuotai teikiamų paslaugų poreikis atsiranda, kai pavienės, atskirai teiktos ar teikiamos švietimo pagalbos, socialinės ar sveikatos priežiūros paslaugos yra neveiksmingos, neefektyvios ir neužtikrina vaiko gerovės

  Kas gali kreiptis dėl koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo?

  Vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai)

  Institucijos, įstaigos, organizacijos, teikusios ar teikiančios pavienes švietimo pagalbos, sveikatos priežiūros, socialines ar viešosios tvarkos užtikrinimo paslaugas, nustačiusios, kad jų teiktų ar teikiamų paslaugų vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) neužtenka

  Kada svarstomi klausimai dėl koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo ir teikimo?

  Kai vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai) kreipiasi kartu su pavienes švietimo pagalbos, socialines ar sveikatos priežiūros paslaugas teikusios ar teikiančios institucijos, įstaigos ar organizacijos siūlymu dėl koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo

  Kai su prašymu kreipiasi institucijos, įstaigos, organizacijos, teikusios ar teikiančios pavienes švietimo pagalbos, sveikatos priežiūros, socialines ar viešosios tvarkos užtikrinimo paslaugas, nustačiusios, kad jų teiktų ar teikiamų paslaugų vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) nepakanka

   Kai vaikui paskiriamos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės, vaiko atstovams pagal įstatymą teikiamos koordinuotai teikiamos paslaugos

  Kai vaikui baigiasi vidutinės priežiūros priemonės vykdymo terminas, vaikui ir vaiko atstovams pagal įstatymą teikiamos koordinuotai teikiamos paslaugos

  Prašymo formos

  Prašymo forma įstaigoms / institucijoms / organizacijoms

  Prašymo forma vaiko atstovams pagal įstatymą

  Koordinuotai teikiamų paslaugų organizavimas

  Gavęs prašymą dėl koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) ir jį pagrindžiančią informaciją, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius priima sprendimą dėl koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo klausimo svarstymo Rietavo savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos posėdyje.

  Vaiko gerovės komisija įvertina koordinuotai teikiamų paslaugų vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) teikimo poreikį, parengia sprendimo dėl koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo projektą, kuriame siūlo konkrečią švietimo pagalbos ar socialines paslaugas teikiančią instituciją, įstaigą ar organizaciją koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo koordinavimui (toliau – Koordinuojanti institucija), institucijas, įstaigas ar organizacijas, kurios bendradarbiaudamos tarpusavyje, teiks koordinuotai teikiamas paslaugas (toliau – Teikėjai) ir koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo trukmę.

  Savivaldybės administracijos direktorius, įvertinęs gautą sprendimo dėl koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo projektą ir jį pagrindžiančią informaciją, priima sprendimą dėl koordinuotai teikiamų paslaugų, nustato Koordinuojančią instituciją, Teikėjus, koordinuotai teikiamų paslaugų trukmę.

  Koordinuojančios institucijos vadovas, gavęs Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą koordinuoti konkretaus vaiko ir jo tėvų (globėjų, rūpintojų) koordinuotai teikiamų paslaugų teikimą, nedelsiant (ne vėliau kaip kitą darbo dieną) paskiria specialistą atlikti koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo atvejo vadybininko (toliau – Atvejo vadybininkas) funkcijas.

  Atvejo vadybininkas, gavęs tiesioginio vadovo pavedimą, per 10 darbo dienų organizuoja bendrą susitikimą su vaiku, jo tėvais (globėjais, rūpintojais), nustatytais Teikėjais ir parengia koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo planą.

  Atvejo vadybininkas plano įgyvendinimo metu stebi plano priemonių įgyvendinimo eigą ir rezultatus, vertina vykdomų priemonių veiksmingumą, derina visų atsakingų asmenų veiksmus, prireikus inicijuoja bendrus atsakingų asmenų, vaiko ir jo tėvų (globėjų, rūpintojų) pasitarimus dėl taikomų priemonių efektyvumo didinimo.

   

  Kam pateikiamas prašymas dėl koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo?

  Prašymas pateikiamas Savivaldybės administracijos  vyr. specialistui (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriui)

  Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus kontaktai

  Dėl koordinuotai teikiamos pagalbos kreiptis į tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių adresu: Oginskių gatvė 10, Rietavas (204 kabinetas)

  Paskutinis atnaujinimas: 2021-01-13 16:28:37

  © 2004 - 2012 Rietavo savivaldybė Sprendimas: Idamas, naudojama Smartweb.