TARYBOS POSĖDYJE PRITARTA TARYBOS, MERO IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. VEIKLOS ATASKAITOMS
2021-04-29


Balandžio 29-ąją vykusiame Rietavo savivaldybės šeštojo šaukimo tarybos 28 posėdyje priimti 26 sprendimai (vieno sprendimo svarstymas atidėtas).

Savivaldybės mero Antano Černeckio pateiktoje Savivaldybės tarybos ataskaitoje išsamiai apžvelgtas Tarybos ir jos komitetų, komisijų darbas 2020 metais. Mero veiklos ataskaitoje, kurią iš anksto gavo visi Tarybos nariai, kalbama apie visas sritis. Posėdyje meras apžvelgė COVID-19 situaciją Savivaldybėje, padėkojo tiems, kurie šiuo sunkiu metu dirbo ir gelbėjo kitų gyvybes, rizikuodami savo sveikata, ir tiems, kurie plintant virusui saugojosi patys, taip apsaugodami ir kitus. Baigdamas meras padėkojo visiems už palaikymą ir pasitikėjimą. „Tai įkvepia toliau aktyviai tęsti svarbius mūsų kraštui darbus, įgyvendinti strateginius tikslus, priimti svarbius sprendimus, – sakė A. Černckis. – Stengiamės, kad kiekvienas Rietavo krašto žmogus džiaugtųsi gyvendamas čia, kad pas mus noriai visais metų laikais atvažiuotų svečiai, įsikurtų nauji gyventojai. Šių tikslų galime pasiekti tik dirbdami kartu, nesiekdami populiarumo tik sau. Kviečiu ir toliau būti darnia komanda! Ačiū už bendradarbiavimą, aktyvų darbą, toleranciją, susiklausymą posėdžių metu“.

Pristatęs ataskaitą, meras atsakė į Tarybos narių klausimus apie įvykdytus ir vykdomus projektus, kitose srityse iškylančias problemas. Tarybos ir mero ataskaitoms pritarta vienbalsiai.

Savivaldybės administracijos direktorius savo ataskaitos taip pat neskaitė, bet atsakė į Tarybos narių klausimus. Ataskaitai pritarta niekam neprieštaraujant.

Be ilgų diskusijų pritarta ir VšĮ Rietavo pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 metų veiklos ataskaitai. Patvirtintas VšĮ Rietavo pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinys, priimtas sprendimas dėl mėnesinio darbo užmokesčio kintamosios dalies dydžio nustatymo viešosios įstaigos Rietavo pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiajai gydytojai Birutei Kerpienei.

Kadangi sprendimo „Dėl UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ 2020 metų metinio pranešimo, finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas išsamiai išnagrinėtas Ūkio plėtros ir ekologijos komiteto posėdyje, bendrovės direktoriui Alvydui Rojui teliko atsakyti į keletą klausimų. Sprendimas priimtas vienbalsiai. Patvirtintas ir uždarosios akcinės bendrovės „Rietavo komunalinis ūkis“ 2020-2023 metų veiklos planas.

Be ilgų diskusijų pritarta Rietavo savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitai, priimtas sprendimas dėl Rietavo savivaldybės 2021 metų biudžeto perskirstymo.

Posėdyje vieningai nubalsuota už sprendimus: „Dėl Vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo grupes Rietavo lopšelyje-darželyje tvarkos aprašo patvirtinimo“, „Dėl Rietavo savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T1-15 „Dėl Rietavo savivaldybės švietimo ir biudžetinių įstaigų pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ 1.2. papunkčio pakeitimo“, „Dėl Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejaus nuostatų patvirtinimo“, „Dėl Rietavo atviro jaunimo centro nuostatų patvirtinimo“, „Dėl sutikimo perimti valstybės ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą Savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise“,  „Dėl Rietavo savivaldybės 2021 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo“, „Dėl Vienkartinių, tikslinių, periodinių, sąlyginių pašalpų skyrimo iš Rietavo savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo, patvirtinto Rietavo savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T1-24 „Dėl Vienkartinių, tikslinių, periodinių, sąlyginių pašalpų skyrimo iš Rietavo savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2.1., 15.2. papunkčio pakeitimo ir 14.1.5. papunkčio papildymo“, „Dėl pritarimo Rietavo savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2020 metais ataskaitai“, „Dėl Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto nustatymo, sąrašo sudarymo ir keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, „Dėl Rietavo savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo patvirtinimo“, „Dėl Savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine kriterijų ir Savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine tvarkos aprašo patvirtinimo“, „Dėl Rietavo savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifo patvirtinimo“, „Dėl Rietavo savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos darbo reglamento ir komisijos sudėties patvirtinimo“, „Dėl Rietavo savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų 2021 metų sąmatos patvirtinimo“, „Dėl sutikimo perduoti valstybės nuosavybėn Rietavo savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą“, „Dėl Rietavo savivaldybės kaimo teritorijų vystymo ir žemės ūkio plėtros programos paramos žemės ūkiui tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir „Dėl Rietavo savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo subjektų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Posėdžio pabaigoje meras Antanas Černeckis informavo apie nuotolinį susitikimą su Lietuvos Respublikos Prezidentu Gitanu Nausėda, papasakojo apie tądien aptartas neįgaliųjų problemas, energetikos ūkio, žemėtvarkos, susisiekimo klausimus. Išklausyti ir Tarybos narių pasisakymai, pastabos. Kitą Tarybos posėdį numatoma sušaukti gegužės 27 d.

Naujienlaiškio
prenumerata
Jūsų el.pašto adresas

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai. Slapukų politika