Skelbimai

SOCIALINĖS REABILITACIJOS NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PASLAUGŲ AKREDITAVIMAS
2022-11-10

Nuo 2023 m. sausio 1 d. nebelieka projektinio socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje finansavimo, valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšomis pagal sutartis galės būti finansuojamos tik akreditaciją socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugai teikti gavusios įstaigos/organizacijos.

Socialinė reabilitacija neįgaliesiems bendruomenėje – kompleksiškai pagal negalios pobūdį, sunkumą ir specifiką teikiamos socialinių, savarankiško gyvenimo, mokymosi, darbinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ar atkūrimo paslaugos, kuriomis siekiama įgalinti asmenis su negalia savarankiškai gyventi bendruomenėje, ugdytis ir dalyvauti darbo rinkoje ar užimtumo veikloje.

Socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje turi sudaryti 2 pagrindinės paslaugos:

 1. socialinių ir (ar) kasdienių savarankiško gyvenimo įgūdžių, gebėjimų ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas, suteikiant bendrąsias žinias ir praktiškai mokant spręsti dėl negalios buityje ir (ar) aplinkoje kylančias problemas;
 2. mokymosi, užimtumo ir (ar) darbinių įgūdžių ugdymas, atkūrimas ir (ar) stiprinimas, padedant pasirengti dalyvauti darbo rinkoje ir (ar) įsidarbinti, ir (ar) išsilaikyti darbo vietoje ar dalyvauti užimtumo veikloje.

Papildomos paslaugos gali būti teikiamos pagal asmens poreikį:

 • palydėjimas ir (ar) transporto organizavimas;
 • aktyvaus judėjimo ir sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas;
 • saviraiškos įgūdžių ir meninių gebėjimų lavinimas ir (ar) palaikymas;
 • Individuali ir (ar) grupinė emocinė-psichologinė pagalba, savitarpio paramos grupės.

Akredituotos socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugos turės būti teikiamos neįgaliesiems pritaikytose patalpose:

 • įstaigoje turi būti įrengta bent viena atskira patalpa socialinės reabilitacijos paslaugoms neįgaliesiems bendruomenėje teikti;
 • patekimas į patalpas turi būti prieinamas asmenims su negalia pagal jos pobūdį;
 • įstaigoje turi būti įrengta bent viena higienos patalpa.

Jeigu organizacija tokių pritaikytų patalpų neturi, ji galės pasirašyti sutartį su fiziniu ar juridiniu asmeniu, kur patalpos pritaikytos ir ten teikti paslaugas.

Reikalavimai personalo išsilavinimui:

 • socialiniai darbuotojai, įgiję Socialinių paslaugų įstatymo (toliau – Įstatymas) 20 straipsnio 6 dalyje nurodytą  išsilavinimą;
 • individualios priežiūros darbuotojai, atitinkantys Įstatymo 19 straipsnio 6dalyje nurodytus reikalavimus;
 • kiti darbuotojai, teikiantys socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems bendruomenėje (psichologai, specialieji pedagogai, tiflopedagogai, ergoterapeutai, surdopedagogai ir pan.), turi būti įgiję atitinkamai profesijai reikalingą teisės aktuose nustatytą išsilavinimą; įvairių terapijų (užimtumo, meno ir pan.) specialistai – atitinkamą išsilavinimą (kvalifikacija) ir / arba ne mažesnę kaip 1 metų darbo su neįgaliaisiais patirtį.

Prašymų ir dokumentų pateikimas

Įstaiga, pageidaujanti teikti akredituotą socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje (toliau – Pareiškėjas), Rietavo savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir civilinės metrikacijos skyriui, nustatytos formos prašymą leisti teikti akredituotą socialinę priežiūrą ir šiuos dokumentus:

 1. įstaigos steigimo dokumentą (pvz.: įstatus, nuostatus, registravimo pažymėjimą);
 2. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas – dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
 3. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą deklaraciją;
 4. dokumentus, patvirtinančius teisę naudotis patalpomis (pvz., valstybės įmonės Registrų centro išrašą (nuorašą) ir (ar) patalpų nuomos ir (ar) panaudos sutartis);
 5. dokumentus, patvirtinančius, kad pateikimas į patalpas prieinamas asmenims su negalia pagal negalios pobūdį (gali būti pateikiamos nuotraukos ar tai patvirtinantis įstaigos vadovo raštas);
 6. įstaigos, kuri teiks akredituotą socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje, darbuotojų išsilavinimą pagrindžiančius dokumentus (pvz.: diplomus, kvalifikacinius ir (ar) mokymų baigimo pažymėjimus);
 7. įstaigos, kuri teiks akredituotą socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje, darbuotojų patirtį pagrindžiančius dokumentus (pvz.: darbdavio patvirtintą darbo sutarties kopiją, pareigybės aprašymo kopiją, darbdavio išduotą pažymą).

Prašymas ir dokumentai teikiami el. p. [email protected] Prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Pareiškėjas, pageidaujantis teikti akredituotas socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugas nuo 2023 m. sausio 1 d., prašymą ir  nurodytus dokumentus  turi pateikti iki 2022 m. lapkričio 25 d. Rietavo savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir civilinės metrikacijos skyriui, 115 kabinetas, Laisvės a. 3, Rietavas. Telefonas pasiteirauti: (8 448) 73 208.

Prašymo forma

Deklaracija

Rietavo savivaldybės administracijos informacija

Atgal Archyvas
Naujienlaiškio
prenumerata
Jūsų el.pašto adresas

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai. Slapukų politika