Rietavo savivaldybė

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Laisvės al. 3, 90316 Rietavas,
Tel. (8 448) 73 200, Faks. (8 448) 73 222,
El. p. [email protected]
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188747184

 • Aplinkos apsauga
 • Kultūra
 • Sportas
 • Švietimas
 • Jaunimas
 • Kultūros paveldas
 • Žemės ūkis
 • Valstybinė kalba
 • Sveikata
 • Teritorijų planavimas
 • Pirminė teisinė pagalba
 • Civilinės metrikacijos
 • PRISIJUNGIMAS GYVENTOJAMS
 • TIESIOGINĖ TRANSLIACIJA
 • TARYBOS POSĖDŽIAI
 • Vaizdo medžiaga
 • REGISTRUOTIS VAKCINACIJAI
 • Rietavo savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai
 • Rietavo savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkė
 • Darbo skelbimai
 • Pagalba vaikams ir šeimoms
 • Vietos veiklos grupės
 • ELEKTRONINIAI VALDŽIOS VARTAI
 • Miesto veiklos grupė
 • MOBILIZACIJA
 • rietavo verslo informacijos centras
 • Būstas
 • Neformalus vaikų švietimas
 • CIVILINĖ SAUGA
 • MOKESČIAI
 • Struktūra ir kontaktai
 • Taryba
  Meras
  Mero pavaduotojas
  Komitetai
  Komisijos
  Tarybos posėdžių protokolai
  Tarybos veikla
  Administracija
  Administracijos direktorius
  Administracijos direktoriaus pavaduotojas
  Specialistai
  Dokumentų valdymo ir teisės skyrius
  Savivaldybės centralizuota vidaus audito tarnyba
  Buhalterinės apskaitos ir ūkio skyrius
  Finansų skyrius
  Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
  Ūkio plėtros ir investicijų skyrius
  Socialinių reikalų ir civilinės metrikacijos skyrius
  Žemės ūkio skyrius
  Architektūros skyrius
  Seniūnijos
  Rietavo miesto
  Rietavo
  Daugėdų
  Medingėnų
  Tverų
  Savivaldybės įstaigos/įmonės
  Nuolatinės komisijos ir darbo grupės
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinio reguliavimo stebėsenos planas
  Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos
  RIETAVO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAI
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Vadovų darbotvarkės
  Savivaldybės mero
  Savivaldybės administracijos direktoriaus
  Vadovų veiklos ataskaitos
  Tarnybiniai automobiliai
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Savivaldybės biudžetas
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Atmintinės
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Asmenų aptarnavimas
  PASLAUGŲ KOKYBĖS VERTINIMAS
 • Veiklos sritys
 • Aplinkos apsauga
  Kultūra
  Sportas
  Švietimas
  Jaunimas
  Kultūros paveldas
  Žemės ūkis
  Valstybinė kalba
  Sveikata
  Teritorijų planavimas
  Pirminė teisinė pagalba
  Civiline metrikacija
 • GARBĖS PILIEČIAI
 • Bendruomenės ir NVO
 • Savivaldybė
 • Administracinė informacija
  Asmens duomenų apsauga
  Atviri duomenys
  Apie savivaldybę
  Darbo taryba
  Darbo skelbimai
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Klausimai
  Nuorodos
  Korupcijos prevencija
  Naujienos
  Projektai
  Paslaugos
  Struktūra ir kontaktai
  Savivaldybės vidinis kanalas
  Savivaldybės turtas
  Smurto ir priekabiavimo prevencija
  Taryba
  Tarptautinis bendradarbiavimas
  Teisinė informacija
  Tarybos narių kontaktai
  Veiklos sritys
  Tarybos sprendimai
 • Gyventojams
 • AKTUALI NFORMACIJA DĖL KORONAVIRUSO (COVID-19)
  Administracinės naštos mažinimas
  Bendruomenės
  Būstas
  Civilinė sauga
  Daugiabučių namų gyventojams
  EP naujienos
  Informacija gyventojams
  Kapinių priežiūra
  Keleivių vežimas
  Mokesčiai
  Mobilizacija
  Priėmimas LR Vyriausybės priimamajame
  Piliečių iniciatyvos
  Pagalba vaikams ir šeimoms
  Policijos informacija
  Rietavo trečiojo amžiaus universitetas
  Seimo nario Jono Varkalio susitikimai su gyventojais
  Vaiko teisių apsaugos pertvarka
  Vartotojų teisių apsauga
  Vietos veiklos grupės
 • Verslininkams
 • Verslo informacijos centras
  Informacija verslui
  Įmonės
  Licencijos
  Turto pardavimas ir nuoma
 • Turistams
 • Apgyvendinimo paslaugos
  Lankytini objektai
  Maitinimo paslaugos
  Taksi paslaugos
  Laisvalaikis
  Verslo ir turizmo informacijos centrai
  Naudinga informacija
 • Struktūra ir kontaktai
 • Rietavo savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkė

  2022 m. lapkričio 24 d. (ketvirtadienį) 9.00 val. kviečiamas Rietavo savivaldybės šeštojo šaukimo tarybos 45 posėdis.

  Posėdžio medžiaga

  Posėdžio darbotvarkė:

  1. Dėl Rietavo savivaldybės šeštojo šaukimo tarybos 45 posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
  Pranešėjas – Savivaldybės meras Antanas Černeckis

  2. Dėl lėšų skyrimo.
  Pranešėja – Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkė Eglė Fabijonavičienė

  3. Dėl finansinės paramos skyrimo.
  Pranešėjas – Finansų ir ekonomikos komiteto pirmininkas Jonas Eugenijus Bačinskas

  4. Dėl Rietavo savivaldybės 2022 metų biudžeto padidinimo ir perskirstymo.
  Pranešėja – Finansų skyriaus vedėja Kristina Pužauskienė

  5. Dėl Prašymų išduoti Rietavo savivaldybės tarybos sutikimą atidaryti ar steigti lošimų organizavimo vietą ar tęsti lošimų organizavimo veiklą lošimų organizavimo vietoje nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
  Pranešėja – Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkė Eglė Fabijonavičienė

  6. Dėl Rietavo savivaldybės mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) 2023–2025 metų atestacijos programų patvirtinimo.
  Pranešėja – Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkė Eglė Fabijonavičienė

  7. Dėl Rietavo sav. Tverų gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo.
  Pranešėja – Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkė Eglė Fabijonavičienė

  8. Dėl Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo.
  Pranešėja – Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkė Eglė Fabijonavičienė

  9. Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Rietavo sav. Tverų gimnazijos prailgintos dienos grupėje tvarkos, patvirtintos Rietavo savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 13 d. sprendimu Nr. T1-138 „Dėl Prailgintos dienos grupės Rietavo sav. Tverų gimnazijoje įsteigimo ir Mokesčio už vaikų išlaikymą Rietavo sav. Tverų gimnazijos prailgintos dienos grupėje tvarkos patvirtinimo“, 4.3. papunkčio ir 7 punkto pakeitimo.
  Pranešėja – Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkė Eglė Fabijonavičienė

  10. Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Rietavo lopšelyje-darželyje tvarkos, patvirtintos Rietavo savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T1-86 „Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Rietavo lopšelyje-darželyje tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.3. papunkčio pakeitimo.
  Pranešėja – Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkė Eglė Fabijonavičienė

  11. Dėl asmeninės pagalbos valandinio įkainio patvirtinimo.
  Pranešėjas – Sveikatos ir socialinės paramos komiteto pirmininkas Saulius Jonušas

  12. Dėl Rietavo savivaldybės daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų maksimalaus administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
  Pranešėjas – Ūkio plėtros ir ekologijos komiteto pirmininkas Albinas Maslauskas

  13. Dėl Rietavo savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės ir likvidacinės vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvų sąrašo patvirtinimo.
  Pranešėjas – Ūkio plėtros ir ekologijos komiteto pirmininkas Albinas Maslauskas

  14. Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2023 metų mokestiniam laikotarpiui.
  Pranešėjas – Ūkio plėtros ir ekologijos komiteto pirmininkas Albinas Maslauskas

  15. Dėl neapmokestinamų žemės sklypų dydžių nustatymo 2023 metams.
  Pranešėjas – Ūkio plėtros ir ekologijos komiteto pirmininkas Albinas Maslauskas

  16. Dėl atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo Rietavo savivaldybėje paraiškos parengimo.
  Pranešėjas – Ūkio plėtros ir ekologijos komiteto pirmininkas Albinas Maslauskas

  17. Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Rietavo trečiojo amžiaus universitetui.
  Pranešėjas – Ūkio plėtros ir ekologijos komiteto pirmininkas Albinas Maslauskas

  18. Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Žadvainių kaimo bendruomenei.
  Pranešėjas – Ūkio plėtros ir ekologijos komiteto pirmininkas Albinas Maslauskas

  19. Dėl Rietavo savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. T1-105 „Dėl pasiūlymų dėl Rietavo savivaldybės draustinio steigimo, jo ribų keitimo, gamtos paveldo objekto paskelbimo Savivaldybės saugomu teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
  Pranešėjas – Ūkio plėtros ir ekologijos komiteto pirmininkas Albinas Maslauskas

  20. Dėl gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo.
  Pranešėjas – Ūkio plėtros ir ekologijos komiteto pirmininkas Albinas Maslauskas

  21. Savivaldybės mero informacija.

  22. Tarybos narių siūlymai, paklausimai, pastabos.

   

   

  Savivaldybės meras

  Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-17 16:40:31

  © 2004 - 2012 Rietavo savivaldybė Sprendimas: Idamas, naudojama Smartweb.