Skelbimai

KVIETIMAS ŪKININKAMS, ŽEMĖS ŪKIO ĮMONĖMS IR ĮSTAIGOMS, ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖMS, ORGANIZACIJOMS, KOOPERATYVAMS TEIKTI PARAIŠKAS FINANSINEI PARAMAI GAUTI
2021-09-07


Rietavo savivaldybė kviečia  ŽŪ subjektus, įregistruotus ir veiklą vykdančius Rietavo savivaldybėje,   teikti prašymus finansinei paramai gauti

 Programos išlaidų  finansavimas:

1. ūkininkų ūkių, žemės ūkio bendrovių, kooperatyvų, agroservisų ir kt. žemės ūkio subjektų  steigimo išlaidoms kompensuoti – iki 150 Eur;

2.  verslo planų, investicinių projektų ir paraiškų gauti  finansinę paramą iš kitų fondų  rengimo  išlaidoms kompensuoti – iki 150 Eur;

3. mokymų, seminarų, Rietavo savivaldybėje organizuojamų renginių, žemės ūkio parodų, mugių, konkursų, susijusių su žemės ūkio veikla, Savivaldybę reprezentuojančiose Lietuvoje ir užsienyje organizuojamose žemės ūkio parodose, mugėse organizavimo ir dalyvavimo išlaidoms kompensuoti – iki 300 Eur;

4. palūkanoms už paskolas ilgalaikio turto, skirto žemės ūkio veiklai vykdyti,  įsigijimui kompensuoti –  iki 300 Eur;

5.  gaisrų ar stichinių nelaimių padarytiems  nuostoliams iš dalies kompensuoti (jeigu turtas nebuvo apdraustas) – iki 300 Eur;

6. išlaidoms, patirtoms darbo vietų funkcionalumui užtikrinti, būtinoms darbo priemonėms įsigyti, patalpų remontui iš dalies kompensuoti – iki 300 Eur;

7. netradicinių amatų kaimo teritorijoje įkūrimo išlaidoms iš dalies kompensuoti – iki 300 Eur;

8. kitoms nenumatytoms išlaidoms kompensuoti (komisijos sprendimu) (iš dalies kompensuoti agrocheminių dirvožemio tyrimo išlaidas, melioracijos įrenginių (drenažo) avarinių gedimų remonto išlaidoms iš dalies padengti – iki 300 Eur.

Teikdamas paraišką ŽŪ subjektas turi būti visiškai atsiskaitęs su Valstybinio socialinio draudimo fondu, valstybės ir Savivaldybės biudžetais.

 Kompensuojamos ne senesnės kaip 18 paskutinių mėnesių išlaidos, patirtos iki paraiškos  pateikimo.

ŽŪ subjektai norintys gauti finansinę paramą Rietavo savivaldybės administracijai pateikia:

1. nustatytos formos paraišką;  

2. ūkininkai,  norintys gauti programos finansinę paramą –  ūkininko ūkio pažymėjimo kopiją, juridiniai asmenys – įmonės registravimo kopijas;

3. pažymą iš kredito įstaigos apie priskaičiuotas ir sumokėtas pagal grafiką palūkanas,  per paskutinius 12 mėn. sumokėtas palūkanas ir patvirtinimą, kad ŽŪ subjektas neturi pradelstų įsipareigojimų;

4.sutarčių, PVMsąskaitųfaktūrų, banko sąskaitų išrašų,pažymų, sąmatų ir kitų dokumentų, patvirtinančių finansinės paramos reikalingumą, kopijas su dokumento apačioje kopijos tikrumą patvirtinančiu prierašu „kopija tikra“ ir įstaigos vadovo ar kito tokius įgaliojimus turinčio asmens pareigų pavadinimu, parašu, vardu (vardo raide), pavarde ir data;

5. papildomą informaciją (reklamos  nuotraukas, pavyzdį, kopiją, diplomo/seminaro pažymėjimo kopiją, sutartį su parodos, mugių organizatoriais (jeigu sudaroma) ar pan.) apie nupirktą (įsigytą) produktą ir (ar) paslaugą.

Dokumentai  teikiami tiesiogiai arba elektroniniu būdu.

Rietavo savivaldybės  kaimo teritorijų vystymo ir žemės ūkio plėtros programos paramos žemės ūkiui tvarkos aprašas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7347fe40a98311ebbcbbc2971cdac3cb

Išsamesnė informacija teikiama telefonu (8 448) 73 216, mob. tel. 8 615 62158, Vanda Galdikienė,  el. paštu vanda.galdikiene@rietavas.lt

Atgal Archyvas
Naujienlaiškio
prenumerata
Jūsų el.pašto adresas

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai. Slapukų politika