Skelbimai

INFORMACIJA APIE PARENGTUS RIETAVO SAVIVALDYBĖS VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO KEITIMO SPRENDINIUS
2021-03-31

 

Teritorijų planavimo dokumento (toliau - TPD) pavadinimas: Rietavo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimas. 

Planuojama teritorija: Rietavo savivaldybės teritorija.

Teritorijų planavimo rūšis: Specialusis planas.

Teritorijų planavimo lygmuo: Savivaldybės lygmuo. 

Planavimo organizatorius: Rietavo savivaldybės administracija, Administracijos direktorius Vytautas Dičiūnas. Adresas: Laisvės a. 1, LT-90316 Rietavas, tel.: (8 448) 73 200. Informaciją teikia: Rietavo savivaldybės administracijos Rietavo savivaldybės administracijos Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus vedėjas Juozas Albauskas, tel. (8 448) 73 207, el. paštas j.albauskas@rietavas.lt. 

Planavimo organizavimo pagrindas: Rietavo savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 21 d. sprendimas Nr. T1-145 „Dėl Rietavo savivaldybės tarybos 2011-05-26 sprendimu Nr. T1-82 patvirtinto Rietavo savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo“.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/dbc1dc100c5511eaa727fba41f42a7e9 

Plano rengėjas: UAB „Archimetras“. Adresas: Ūmėdžių 4-2, LT-50140 Kaunas, Projekto vadovas – Laurynas Byla. mob. tel. (8 618) 07879 el. paštas: byla.laurynas@gmail.com 

Planavimo tikslai ir uždaviniai.

Planavimo tikslas - nustatyti aglomeracijų ribas Rietavo savivaldybės teritorijoje. 

Planavimo uždaviniai:

1. nustatyti aglomeracijų teritorijas, urbanizuotose ar urbanizuojamose teritorijose esančias geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijų dalis, kuriose susidaro 2000 ir daugiau gyventojų ekvivalento atitinkanti tarša ir kuriose susidarančios nuotekos turi būti surenkamos centralizuotomis nuotekų surinkimo sistemomis bei įrenginiais;

2. aglomeracijų teritorijose nustatyti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros prioritetines kryptis;

3. perkelti Rietavo savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiuoju planu suplanuotas viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas bei infrastruktūrą į specialiojo plano keitimo grafinę dalį. 

Planavimo proceso etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.

Informacija apie koncepciją ir strateginį pasekmių aplinkai vertinimą: koncepcija nerengiama, Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka (TAR, 2014-12-30, Nr. 20928) atliktos Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūros, t.y. parengtas Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atrankos dokumentas, gautų vertinimo subjektų išvadų pagrindu Rietavo savivaldybės administracijos direktorius 2021-03-01 raštu Nr. R4-225 „Dėl Rietavo savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo“ priėmė sprendimą neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo. 

Su rengiamu planu galima susipažinti skelbime nurodytais planavimo organizatoriaus ir/ar plano rengėjo kontaktais. TPD viešinimas atliekamas supaprastinta tvarka.

Darbų atlikimo terminai: pradžia – 2020 m., pabaiga – 2021 kovas.

Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui galima teikti raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Pastabas galima teikti planavimo organizatoriui bei TPD rengėjui. 

Supažindinimo laikotarpis su pateiktais sprendiniais prasideda 2021 m. balandžio 1 d. ir baigiasi 2021 m. balandžio 16 d. (skiriama 10 darbo dienų nuo paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje).

Atgal Archyvas
Naujienlaiškio
prenumerata
Jūsų el.pašto adresas

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai. Slapukų politika