Rietavo savivaldybė - Piliečių iniciatyvos

Piliečių iniciatyvos

2024-05-02 VYKSTA PROJEKTŲ IDĖJŲ PASIŪLYMŲ VIEŠAS GYVENTOJŲ BALSAVIMAS

Nuo gegužės 2 d. iki gegužės 20 d. vyksta Dalyvaujamojo biudžeto projektų idėjų pasiūlymų viešas gyventojų balsavimas. Šiais metais buvo gautos trys paraiškos: Nauji Rietavo parko pažintiniai rekreaciniai akcentai; Lauko estrados atnaujinimas Tverų miestelyje; Judėk-bendrauk-bendruomeniauk Giliogirio kaime! Visos trys paraiškos atitiko kvietime nurodytus reikalavimus ir patenka į  tolimesnį projektų atrankos etapą – viešą balsavimą.  

Balsuoti galima elektroniniu būdu paspaudus nuorodą: balsavimas arba užpildžius balsavimo biuletenį seniūnijose ar savivaldybėje (pirmojo aukšto vestibiulyje padėtoje balsadėžėje). Daugiausia Rietavo savivaldybės gyventojų palaikymo balsų sulaukusios idėjos bus įgyvendintos jau šiais metais.

Palaikykime ir balsuokime už gražiausią šiais metais pateiktą idėją ir gražinkime Rietavo kraštą kartu.


BALSAVIMO NUORODA (spausti čia)

 

IDĖJŲ PASIŪLYMŲ PRIEDAI:

1. Judėk-bendrauk-bendruomeniauk Giliogirio kaime

2. Lauko estrados atnaujinimas Tverų miestelyje

3. Nauji Rietavo parko pažintiniai rekreaciniai akcentai

2024 M. ATRINKTOS IDĖJOS


 


------------------------------------------------------------------

2024-03-25

Dalyvaujamasis biudžetas – tai būdas kartu su bendruomene spręsti dėl viešųjų lėšų panaudojimo, kai bendruomenės nariai patys siūlo idėjas savivaldybei ir balsuodami renka labiausiai patikusias. Savivaldybės gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų idėjų ir atrankos tikslas – didinti piliečių įtraukimo į Savivaldybės biudžeto formavimą galimybes. 

Rietavo savivaldybė ketverius metus iš eilės kviečia gyventojus teikti projektų idėjų pasiūlymus gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti bei kurti. Rietavo savivaldybės gyventojų idėjų laukiama nuo š. m. kovo 25 d. iki š. m. balandžio 29 d. el. paštu [email protected].

Daugiausia gyventojų balsų sulaukusioms idėjoms Rietavo savivaldybė 2024 m. įgyvendinti  skyrė  net 20 tūkst. Eur.

Kriterijus atitikusios ir gyventojų palaikymo sulaukusios Jūsų idėjos gali papuošti Rietavo savivaldybę ir pradžiuginti vietos gyventojus bei svečius, tad kviečiame nedvejoti ir pateikti savo idėją!

Jei turite klausimų, kreipkitės telefonu +370 448 73 254 arba el. paštu [email protected].

PILIEČIŲ INICIATYVŲ PROJEKTŲ IDĖJŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠAS (*.PDF)


2023-05-08 VYKSTA PROJEKTŲ IDĖJŲ PASIŪLYMŲ VIEŠAS GYVENTOJŲ BALSAVIMAS

BALSAVIMO NUORODA (spausti čia)

Buvo gautos penkios paraiškos:  „Baltas angelas kunigaikščio amžinybei“, „Pasipuošęs muzika Rietavas“, „Pakalbėkim ant suolelio gatvėj Ateities“, „ Miesto pavadinimą reprezentuojančios šviečiančios raidės („RĖITAVS 770“)“, „Daugėdų tvenkinio poilsio zonos kraštovaizdžio formavimas“. Visos penkios paraiškos atitiko kvietime nurodytus reikalavimus ir patenka į  tolimesnį projektų atrankos etapą – viešą balsavimą.  

Nuo gegužės 8 dienos iki gegužės 31 d. vyksta Dalyvaujamojo biudžeto projektų idėjų pasiūlymų viešas gyventojų balsavimas. Daugiausiai Rietavo savivaldybės gyventojų palaikymo balsų sulaukusios idėjos bus įgyvendintos jau šiais metais.

Palaikykime ir balsuokime už gražiausią šiais metais pateiktą idėją ir gražinkime Rietavo kraštą kartu.

2023 M. ATRINKTOS IDĖJOS

 

 


IDĖJŲ PASIŪLYMŲ PRIEDAI:

1. „Baltas angelas kunigaikščio amžinybei“

2. „Pasipuošęs muzika Rietavas“

3. „Pakalbėkim ant suolelio gatvėj Ateities“

4. „Miesto pavadinimą reprezentuojančios šviečiančios raidės („RĖITAVS 770“)“

5. „Daugėdų tvenkinio poilsio zonos kraštovaizdžio formavimas“

2023-04-03 APIE DALYVAUJAMĄJĮ BIUDŽETĄ

Dalyvaujamasis biudžetas – tai būdas kartu su bendruomene spręsti dėl viešųjų lėšų panaudojimo, kai bendruomenės nariai patys siūlo idėjas savivaldybei ir balsuodami renka labiausiai patikusias. Savivaldybės gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų idėjų ir atrankos tikslas – didinti piliečių įtraukimo į Savivaldybės biudžeto formavimą galimybes. 

Rietavo savivaldybė trečius metus iš eilės kviečia gyventojus teikti projektų idėjų pasiūlymus gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti bei kurti. Rietavo savivaldybės gyventojų idėjų laukiame  nuo š. m. balandžio 3 d. iki š. m. gegužės 2 d. el. paštu [email protected].

Daugiausiai gyventojų balsų sulaukusioms idėjoms Rietavo savivaldybė 2023 m. įgyvendinti  skyrė  net 15 tūkst. Eur.

Kriterijus atitikusios ir gyventojų palaikymo sulaukusios Jūsų idėjos gali papuošti Rietavo savivaldybę ir pradžiuginti vietos gyventojus bei svečius, tad kviečiame nedvejoti ir pateikti savo idėją!

Jei turite klausimų, kreipkitės telefonu (8 448) 73 211 arba el. paštu [email protected].

Piliečių iniciatyvų projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašas2022-06-15 IŠRINKTOS IŠRINKTOS GYVENTOJŲ INICIATYVOS

 

Rietavo savivaldybėje vykusi Dalyvaujamojo biudžeto programa finišo tiesiojoje – baigėsi gyventojų balsavimas, kurio metu išrinktos, gyventojų nuomone, reikalingiausios projektinės iniciatyvos. Iš viso gauti 469 balsai, iš jų įskaityti 422 Rietavo savivaldybės gyventojų balsai (neįskaityti neteisingai užpildyti, ne Rietavo savivaldybės gyventojų atiduoti balsai, daugiau nei vieną kartą balsavusių Savivaldybės gyventojų balsai).  

Daugiausiai balsų surinko projektas „Diskgolfo parko įrengimas Rietave“ (170 balsas). Projekto tikslas – pagal tarptautinius diskgolfo parkų reikalavimus bei taisykles pilnai įrengti diskgolfo parką. Šiai idėjai įgyvendinti skirta suma – 7 090 Eur.  

Antra vieta, pagal surinktus balsus (133 balsas), atiteko projektui „Viešojo naudojimo poilsio ir laisvalaikio erdvės sukūrimas prie Tverų tvenkinio“. Projekto tikslas – sukurti patrauklią ir šiuolaikišką poilsio erdvę prie Lopaičių kaime esančio tvenkinio, pritaikant ją įvairaus amžiaus gyventojų poreikiams, sudarant sąlygas aktyviam ir pasyviam poilsiui. Šiai idėjai įgyvendinti buvo skirta likusi 2 910 Eur suma.  

Trečią vietą užėmė projektas „Oginskio muzikantų terasos atkūrimas“, surinkęs 119 balsą. Visų numatytų idėjų šiais metais įgyvendinti  nepavyks, tačiau ateinančiais metais projekto idėjų teikėjai, pakoregavę sąmatą, galės teikti projektą antram etapui, kad būtų pasiektas projekto tikslas, o visos idėjos – įgyvendintos. 

Sveikiname idėjų autorius!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BALSAVIMO NUORODA


2022 M. ATRINKTOS IDĖJOS

 

IDĖJŲ PASIŪLYMŲ PRIEDAI:

1. DISKGOLFO PARKO ĮRENGIMAS RIETAVE

2. VIEŠOJO NAUDOJIMO POILSIO IR LAISVALAIKIO ERDVĖS SUKŪRIMAS PRIE TVERŲ TVENKINIO

3. ISTORINIO OGINSKIŲ LEIDAINĖS RŪSIO IR MUZIKANTŲ TERASOS ATKŪRIMAS


2022-02-24 SIŪLYK SAVO IDĖJĄ RIETAVO SAVIVALDYBEI IR DARYKIME POKYČIUS KARTU!

Rietavo savivaldybėje nuo 2021 m. įgyvendinamas populiarus Europoje dalyvaujamojo biudžeto modelis – bendruomenės įtraukimas per biudžeto planavimą.

Rietavo savivaldybė yra numačiusi tikslus ir uždavinius, kuriuos įgyvendinus gyventojai turės jaukesnę aplinką, geresnes gyvenimo sąlygas, tad kviečia prisijungti juos įgyvendinant. Vykdant Interreg Baltijos jūros regiono „EmPaci“ projekto veiklas skelbiamas kvietimas rengti ir įgyvendinti į aktualias Savivaldybės problemas nukreiptus projektus, kuriais būtų prisidedama prie geresnių gyvenimo sąlygų kūrimo.

Tikime, kad piliečių iniciatyvos sulauks susidomėjimo, o siūlomi projektai bus pritaikomi didelei gyventojų auditorijai. 

Idėja – Jūsų, įgyvendinimas – mūsų!  Piliečių iniciatyvoms dalyvaujamajame biudžete 2022 metais skirta 10 000 Eur. Projekto biudžetas – nuo 3 000 Eur iki 10 000 Eur.

Paraiškų su aprašyta idėja  ir  dešimties asmenų pritarimu laukiame iki balandžio 15 dienos.          

Viskas apie dalyvaujamąjį biudžetą Rietavo savivaldybėje: 

Tel. 8 (448) 73 232,  8 (448) 73 211.

El. p. [email protected]

2021-06-11 SAVIVALDYBĖJE BUS ĮGYVENDINTI DU PILIEČIŲ INICIATYVŲ PROJEKTAI

Baigėsi Dalyvaujamojo biudžeto balsavimo internetu etapas. Piliečių iniciatyvų konkursui buvo pateikti devyni projektiniai pasiūlymai, tačiau šeši iš jų neatitiko Piliečių iniciatyvų projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo reikalavimų ir buvo pripažinti netinkamais.  Už tris balsavimui pateiktas piliečių iniciatyvas balsavo 191 savivaldybės gyventojas. Gautas 201 atsakymas. Dėl dvigubo balsavimo 10 balsų neįskaityti, tačiau tai neįtakojo balsų pasiskirstymo.

 Didžiausio Rietavo savivaldybės gyventojų susidomėjimo sulaukė projektinis pasiūlymas  „ Diskgolfas Rietavo parke“, surinkęs 77 balsus. Tik 5 balsais mažiau surinko pasiūlymas “Poilsio suoliukų ir šiukšliadėžių įrengimas parko alėjoje”. Trečioje vietoje liko projektinis pasiūlymas “Šunų vedžiojimo ir dresūros aikštelė”, sulaukęs 42 asmenų palaikymo. Su projektų autoriais aptarus ir suderinus planuojamus biudžetus, Rietavo savivaldybės administracija ketina įgyvendinti 2 daugiausiai palaikymo sulaukusius projektus. Dalyvaujamajam biudžetui Rietavo savivaldybė 2021 metais skiria 10 000 eurų sumą.

 

2021 M. ATRINKTOS IDĖJOS

 

IDĖJŲ PASIŪLYMŲ PRIEDAI:

DISKGOLFAS RIETAVO PARKE

ŠUNŲ VEDŽIOJIMO - DRESŪROS AIKŠTELĖ

POILSIO SUOLIUKŲ IR ŠIUKLIADĖŽIŲ ĮRENGIMAS PARKO ALĖJOJE

-------------------------------------------------------------------------------------

Rietavo savivaldybėje  pradedamas įgyvendinti populiarus Europoje dalyvaujamojo biudžeto modelis – bendruomenės įtraukimas per biudžeto planavimą.

Rietavo savivaldybė yra numačiusi tikslus ir uždavinius, kuriuos įgyvendinus gyventojai turės jaukesnę aplinką, geras gyvenimo sąlygas ir kviečia prisijungti juos įgyvendinant. Vykdant „Interreg Baltijos jūros regiono“ „EmPaci“ projekto veiklas skelbiamas kvietimas rengti ir įgyvendinti į aktualias Savivaldybės problemas nukreiptus projektus, kuriais būtų prisidedama prie geresnių gyvenimo sąlygų kūrimo.

Tikime, kad Piliečių Iniciatyvos sulauks susidomėjimo, o siūlomi projektai bus pritaikomi didelei gyventojų auditorijai. 

Siūlyk SAVO idėją Rietavo savivaldybei ir darykime pokyčius kartu! 

Idėja – Jūsų, įgyvendinimas – mūsų!  Piliečių iniciatyvoms dalyvaujamajame biudžete 2021metais skirta 10000 Eur. Projekto biudžetas – nuo 3000 Eur iki 10000 Eur.

Paraiškų su aprašyta idėja  ir  dešimties asmenų pritarimu laukiame iki kovo 31 dienos.          

Mob. tel. +370 609 57 569

El. p. [email protected]

Paskutinis atnaujinimas: 2024-05-02 16:25:13
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Birželis
    2024     
Naujienlaiškio
prenumerata
Jūsų el.pašto adresas

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai. Slapukų politika