PATVIRTINTAS RIETAVO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETAS
2021-02-25


Posėdžio vaizdo medžiagą galite peržiūrėti:


Rietavo savivaldybės šeštojo šaukimo tarybos 26 posėdis, kurio darbotvarkėje buvo 22 klausimai, tetruko apie pusantros valandos.

Patvirtinus darbotvarkę, sprendimo „Dėl pritarimo Rietavo savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2020 m. ataskaitai“ projektą pristatė Sveikatos ir socialinės paramos komiteto pirmininkas Saulius Jonušas. Plačiau šią ataskaitą pakomentavo Klaipėdos rajono visuomenės sveikatos biuro atstovė Monika Steponkutė. Ji atsakė ir į Tarybos narių klausimus. Priimant sprendimą du Tarybos nariai susilaikė.

Sprendimas „Dėl Rietavo savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ priimtas vienbalsiai ir be diskusijų.
Klausimų kilo svarstant ilgalaikės paskolos iki 260,0 tūkst. Eur paėmimą ir panaudojimą. Į Augusto Šlimo, Viktoro Krajino ir Vytauto Blažaičio klausimus atsakė Savivaldybės meras Antanas Černeckis.
Svarbiausias posėdžio klausimas – Rietavo savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimas. Jį išsamiai pristatė Finansų skyriaus vedėja Kristina Pužauskienė. Kadangi klausimas buvo išnagrinėtas komitetų posėdžiuose, biudžetas patvirtintas vienbalsiai.

Taryba be diskusijų priėmė Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkės Eglės Fabijonavičienės pateiktus sprendimus: „Dėl Rietavo savivaldybės švietimo ir biudžetinių įstaigų pareigybių skaičiaus patvirtinimo“, „Dėl Rietavo savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos 2020 metų lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo“, „Dėl Rietavo savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 7 d. sprendimo Nr. T1-62 „Dėl Lėšų sporto klubų ir trenerių projektams finansuoti paskirstymo komisijos sudarymo“ 1 punkto pakeitimo“.
Nuspręsta priimti sprendimą „Dėl Vienkartinių, tikslinių, periodinių, sąlyginių pašalpų skyrimo iš Rietavo savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo, patvirtinto Rietavo savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T1-24 „Vienkartinių, tikslinių, periodinių, sąlyginių pašalpų skyrimo iš Rietavo savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“ 14.2. papunkčio pakeitimo“.
Vieningai balsuota už Ūkio plėtros ir ekologijos komiteto pirmininko Albino Maslausko pateiktus sprendimus: „Dėl Rietavo savivaldybės 2021 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo“, „Dėl leidimo rengti Rietavo savivaldybės teritorijos bendrojo plano (pakeitimo Nr. 1) koregavimą“, „Dėl Rietavo savivaldybės turto ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto Rietavo savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 7 d. sprendimu Nr. T1-74 „Dėl Rietavo savivaldybės turto ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 27, 28, 30 ir 64.1. punktų pakeitimo ir 8, 64.2., 97 punktų papildymo“, „Dėl Rietavo savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų sąmatos likučių paskirstymo 2021 m. patvirtinimo“, „Dėl Rietavo savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 metų sąmatos patvirtinimo“, „Dėl Rietavo savivaldybės komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo 2021 metų sąmatos patvirtinimo“, „Dėl Rietavo savivaldybės 2021 metų valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos statinių priežiūros ir remonto darbų sąrašo patvirtinimo“, „Dėl Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties atnaujinimo“, „Dėl Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties atnaujinimo“ ir „Dėl gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo“.
Viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Savivaldybė, vidaus kontrolės tvarkos aprašą Tarybai pristatė  Kontrolės komiteto pirmininkas Juozas Barsteiga. Aprašas patvirtintas vienbalsiai.

Posėdžio pabaigoje meras Antanas Černeckis supažindino su jau įgyvendintais ir šiuo metu įgyvendinamais projektais ir Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovo Šiaulių ir Telšių apskrityse pastabomis. Jis kalbėjo ir apie vėl Savivaldybėje pradėjusį plisti COVID-19 virusą. Meras sakė, kad visi turime saugoti ne tik patys save, bet ir kitus.

Į Viktoro Krajino, Augusto Šlimo, Vaidos Vaičikauskienės ir kitų Tarybos narių klausimus atsakė meras Antanas Černeckis, Savivaldybės administracijos direktorius Vytautas Dičiūnas ir Rietavo miesto seniūnijos seniūnas Petras Lengvenis.

Kitas Tarybos posėdis numatomas kovo pabaigoje.

Naujienlaiškio
prenumerata
Jūsų el.pašto adresas

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai. Slapukų politika