Rietavo savivaldybė

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Laisvės al. 3, 90316 Rietavas,
Tel. (8 448) 73 200, Faks. (8 448) 73 222,
El. p. savivaldybe@rietavas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188747184

 • Aplinkos apsauga
 • Kultūra
 • Sportas
 • Švietimas
 • Jaunimas
 • Kultūros paveldas
 • Žemės ūkis
 • Valstybinė kalba
 • Sveikata
 • Teritorijų planavimas
 • Pirminė teisinė pagalba
 • Civilinės metrikacijos
 • PRISIJUNGIMAS GYVENTOJAMS
 • TIESIOGINĖ TRANSLIACIJA
 • TARYBOS POSĖDŽIAI
 • Vaizdo medžiaga
 • REGISTRUOTIS VAKCINACIJAI
 • Rietavo savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai
 • Rietavo savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkė
 • Darbo skelbimai
 • Pagalba vaikams ir šeimoms
 • Vietos veiklos grupės
 • ELEKTRONINIAI VALDŽIOS VARTAI
 • Miesto veiklos grupė
 • MOBILIZACIJA
 • rietavo verslo informacijos centras
 • Būstas
 • Neformalus vaikų švietimas
 • CIVILINĖ SAUGA
 • MOKESČIAI
 • Struktūra ir kontaktai
 • Taryba
  Meras
  Mero pavaduotojas
  Komitetai
  Komisijos
  Tarybos posėdžių protokolai
  Tarybos veikla
  Administracija
  Administracijos direktorius
  Administracijos direktoriaus pavaduotojas
  Specialistai
  Dokumentų valdymo ir teisės skyrius
  Savivaldybės centralizuota vidaus audito tarnyba
  Buhalterinės apskaitos ir ūkio skyrius
  Finansų skyrius
  Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
  Ūkio plėtros ir investicijų skyrius
  Socialinių reikalų ir civilinės metrikacijos skyrius
  Žemės ūkio skyrius
  Architektūros skyrius
  Seniūnijos
  Rietavo miesto
  Rietavo
  Daugėdų
  Medingėnų
  Tverų
  Savivaldybės įstaigos/įmonės
  Nuolatinės komisijos ir darbo grupės
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinio reguliavimo stebėsenos planas
  Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos
  RIETAVO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAI
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Vadovų darbotvarkės
  Savivaldybės mero
  Savivaldybės administracijos direktoriaus
  Vadovų veiklos ataskaitos
  Tarnybiniai automobiliai
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Savivaldybės biudžetas
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Atmintinės
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Prašymų ir skundų priėmimas
  PASLAUGŲ KOKYBĖS VERTINIMAS
 • Veiklos sritys
 • Aplinkos apsauga
  Kultūra
  Sportas
  Švietimas
  Jaunimas
  Kultūros paveldas
  Žemės ūkis
  Valstybinė kalba
  Sveikata
  Teritorijų planavimas
  Pirminė teisinė pagalba
  Civiline metrikacija
 • GARBĖS PILIEČIAI
 • Bendruomenės ir NVO
 • Savivaldybė
 • Administracinė informacija
  Asmens duomenų apsauga
  Atviri duomenys
  Apie savivaldybę
  Darbo taryba
  Darbo skelbimai
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Klausimai
  Nuorodos
  Korupcijos prevencija
  Naujienos
  Projektai
  Paslaugos
  Struktūra ir kontaktai
  Savivaldybės vidinis kanalas
  Savivaldybės turtas
  Taryba
  Tarptautinis bendradarbiavimas
  Teisinė informacija
  Tarybos narių kontaktai
  Veiklos sritys
  Tarybos sprendimai
 • Gyventojams
 • AKTUALI NFORMACIJA DĖL KORONAVIRUSO (COVID-19)
  Administracinės naštos mažinimas
  Bendruomenės
  Būstas
  Civilinė sauga
  Daugiabučių namų gyventojams
  EP naujienos
  Informacija gyventojams
  Kapinių priežiūra
  Keleivių vežimas
  Mokesčiai
  Mobilizacija
  Priėmimas LR Vyriausybės priimamajame
  Piliečių iniciatyvos
  Pagalba vaikams ir šeimoms
  Policijos informacija
  Rietavo trečiojo amžiaus universitetas
  Seimo nario Jono Varkalio susitikimai su gyventojais
  Vaiko teisių apsaugos pertvarka
  Vartotojų teisių apsauga
  Vietos veiklos grupės
 • Verslininkams
 • Verslo informacijos centras
  Informacija verslui
  Įmonės
  Licencijos
  Turto pardavimas ir nuoma
 • Turistams
 • Apgyvendinimo paslaugos
  Lankytini objektai
  Maitinimo paslaugos
  Taksi paslaugos
  Laisvalaikis
  Verslo ir turizmo informacijos centrai
  Naudinga informacija
 • Struktūra ir kontaktai
 • Korupcijos prevencija

  KORUPCIJOS PREVENCIJA

  Korupcija – bet koks asmenų, dirbančių valstybinėje tarnyboje (valstybės politiko, teisėjo, valstybės pareigūno, valstybės tarnautojo ir kito jam prilyginto asmens) elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar teisės aktuose nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliečių ir valstybės interesams.

  Korupcija yra vienas iš pavojingiausių socialinių reiškinių, keliančių grėsmę žmogaus teisėms, demokratijai ir teisinei valstybei, iškreipiančių socialinį teisingumą, konkurenciją, verslo sąlygas, mažinančių ekonomikos augimą, keliančių pavojų valstybės valdymui, valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų stabilumui ir visuomenės moralei. Todėl daugelis pasaulio valstybių, įskaitant Lietuvą, aktyviai kovoja su korupcija.

  Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant ir įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo. 

  Korupcijos prevencija siekiama, kad korupcija kuo mažiau trukdytų plėtoti ekonomiką, demokratiją, kurti socialinę gerovę, stiprinti nacionalinį saugumą, didinti viešųjų paslaugų teikimo kokybę. 

  Pagrindinės korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, papirkimas, asmeninės naudos siekimas sau ar kitiems asmenims teikiant viešąsias paslaugas, piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi ar įgaliojimų viršijimas, dokumentų suklastojimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybinės ar komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kyšininkavimo ar papirkimo nuslėpimas. 

  UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMĄ ATSAKINGŲ ASMENŲ SĄRAŠAS

  Informacija pageidaujantiems pranešti apie korupcinius pažeidimus

  Rietavo savivaldybė pasisako prieš kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimą, piktnaudžiavimą oficialiais įgaliojimais, sukčiavimą, turto pasisavinimą ar iššvaistymą, tarnybos paslapties atskleidimą, komercinės paslapties atskleidimą ir kitas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.

  Į antikorupcinės programos įgyvendinimą būtina įtraukti ir gyventojus. Jie geriausiai žino, kurios sritys ar lygmenys yra labiausiai korumpuoti. Visuomenei turi būti suteikta galimybė išsakyti savo nuomonę ir pasiūlymus, todėl raginame Jus pranešti apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, veiksmus, kurie sudarytų tarnybinio nusižengimo ar darbo drausmės pažeidimo sudėtį, nederamą ar nemandagų ir neteisišką Savivaldybės darbuotojų elgesį su Jumis.

  Informuoti gali kiekvienas asmuo, neatsižvelgiant į jo pilietybę, amžių, socialinę padėtį ir kitus kriterijus. Kreiptis reiktų tuo atveju, jeigu asmuo mano turįs žinių arba pagrįstų įtarimų apie valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens padarytas, daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.

  Informacija priimama valstybine (lietuvių) kalba, tvarkinga ir įskaitoma, pasirašyta jį rašiusio asmens (pageidautina). Turėtų būti trumpai ir aiškiai išdėstytos įvykio aplinkybės, laikas, vieta, nurodyti žinomi su aprašoma situacija susiję asmenys, jų pareigos, darbo vieta ar kiti duomenys. Gali būti nurodomi žinomi liudytojai, įrodymai, išdėstoma nuomonė. Pageidautina, kad būtų nurodyti telefonų numeriai, kuriais galima susisiekti su informaciją teikiančiu asmeniu.

  Gauta informacija neskelbiama viešai, neperduodama pažeidimą planuojantiems daryti, darantiems arba padariusiems ar tretiesiems asmenims, yra užtikrinamas asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumas. 

  Pateikti asmens duomenys tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir Bendrųjų reikalavimų organizacinėmis ir techninėmis duomenų saugumo priemonėmis, patvirtintomis Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71(1.12).

  Gauta informacija registruojama įstaigos nustatyta tvarka ir nagrinėjama Antikorupcijos komisijos posėdžio metu. Išnagrinėjus pateiktą informaciją, apie priimtus sprendimus per 20 darbo dienų informuojamas pranešėjas. Asmuo, pateikęs pranešimą, bet nenurodęs savo vardo, pavardės, telefono numerio, el. pašto ar kito adreso, kuriuo galima pateikti atsakymą, apie priimtus sprendimus nebus informuojamas. 

  Konfidencialiai ir anonimiškai informuoti galima:

  kreipiantis tiesiogiai į Savivaldybės merą, Antikorupcinę komisiją, Laisvės a. 3, Rietavas;

  raštu pateikiant pranešimą Rietavo savivaldybės merui arba Antikorupcijos komisijai, Laisvės a. 3, Rietavas;

  telefonais: (8 448) 73 201, 73 200, 73 233;

  faksu (8 448) 73 222 (visą parą);

  elektroniniu paštu savivaldybe@rietavas.lt.

  Anonimiškai pranešti apie galimus korupcijos atvejus galima Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT): visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu (8 5) 266 3333 (taip pat ir poilsio dienomis);

  faksu (8 5) 266 3307;

  elektroniniu paštu pranesk@stt.lt

  Daugiau informacijos rasite interneto svetainėje www.stt.lt

  DĖL PRANEŠIMO APIE KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMAS VEIKAS

  Jei esi valstybės tarnautojas (ar jam prilygintas asmuo) ir susidūrei su korupcija, turi žinoti

  Informuojame, kad asmenims, pateikusiems vertingos informacijos apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, atlyginama Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2015 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 2-38 „Dėl atlyginimo asmenims, suteikusiems Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai vertingą informaciją apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas“ nustatyta tvarka. 

  Įsakymas dėl atlyginimo asmenims, suteikusiems Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai vertingą informaciją apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas

  Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

  Antikorupcijos komisija

  Komisijos sudėtis patvirtinta Rietavo savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 16 d. sprendimu Nr. T1-64 „Dėl Rietavo savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo“:

  Vilija Razmienė  – Tarybos narė (komisijos pirmininkė)
  Regina Litvinienė – bendruomenės atstovė
  Alfredas Mockus – Tarybos narys
  Audrius Pinikas – bendruomenės atstovas (Rietavo m. Palangos seniūnaitijos seniūnaitis)
  Virgilijus Ruškys – Tarybos narys
  Augustas Šlimas – Tarybos narys

  Rietavo savivaldybės administracijos elgesio kodeksas

  Rietavo savivaldybės antikorupcijos komisijos nuostatai  

  Informacijos apie asmenį surinkimas


  Rietavo savivaldybės antikorupcijos komisijos posėdžių darbotvarkės ir nutarimai

  2022 metai

  2021 metai

  2020 metai

  2019 metai

  2018 metai

  2017 metai

  2016 metai

  2015 metai         

  2014 metai

  Korupcijos prevencijos programos

  Rietavo savivaldybės korupcijos prevencijos 2021-2023 metų programa

  Rietavo savivaldybės korupcijos prevencijos 2018-2020 metų programa

  Rietavo savivaldybės korupcijos prevencijos 2015-2017 metų programa

  Rietavo savivaldybės korupcijos prevencijos 2013-2014 metų programa

  Korupcijos prevencijos įgyvendinimo ataskaitos  

  Rietavo savivaldybės antikorupcijos komisijos 2021 metų veiklos ataskaita

  Rietavo savivaldybės korupcijos prevencijos 2021-2023 metų programos įgyvendinimo 2021 metų ataskaita

  Rietavo savivaldybės antikorupcijos komisijos 2020 metų veiklos ataskaita

  Rietavo savivaldybės korupcijos prevencijos 2018-2020 metų programos įgyvendinimo 2020 metų ataskaita

  Rietavo savivaldybės antikorupcijos komisijos 2019 metų veiklos ataskaita

  Rietavo savivaldybės korupcijos prevencijos 2018-2020 metų programos įgyvendinimo 2019 metų ataskaita

  Rietavo savivaldybės antikorupcijos komisijos 2018 metų veiklos ataskaita

  Rietavo savivaldybės korupcijos prevencijos 2018-2020 metų programos įgyvendinimo 2018 metų ataskaita

  Rietavo savivaldybės antikorupcijos komisijos 2017 metų veiklos ataskaita

  Rietavo savivaldybės korupcijos prevencijos 2015-2017 metų programos įgyvendinimo 2017 metų ataskaita

  Rietavo savivaldybės 2016 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo ataskaita

  Rietavo savivaldybės antikorupcijos komisijos 2016 metų veiklos ataskaita

  Rietavo savivaldybės 2015 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo ataskaita

  Rietavo savivaldybės antikorupcijos komisijos 2015 metų veiklos ataskaita

  Rietavo savivaldybės 2013-2014 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo ataskaita

  Rietavo savivaldybės 2013 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo ataskaita

  Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas

  Išvados dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Rietavo savivaldybėje 2019 m.

  Išvados dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Rietavo savivaldybėje 2018 m.

  Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Rietavo savivaldybėje 2017 m.

  Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Rietavo savivaldybėje 2016 m.

  Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Rietavo savivaldybėje 2015 m.

  Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Rietavo savivaldybėje 2014 m.

  Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Rietavo savivaldybėje 2013 m.

  Korupcijos rizikos analizė

  2016-12-19 „Dėl korupcijos rizikos analizės neatlikimo“

  Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas

  -----------------------------------------

  Privatūs interesai

  Antikorupcinis visuomenės švietimas ir informavimas

  Rietavo savivaldybė dalyvauja administracinio-finansinio valdymo ir korupcijos mažinimo ir prevencijos projekte „Lietuvos Respublikos ir Norvegijos karalystes institucijų bendradarbiavimas perteikiant žinias ir gerąją patirtį administracinio-finansinio valdymo bei korupcijos mažinimo ir prevencijos srityje Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijoms“, projekto kodas NR. NOR-LT10-VRM-01-K-02-011.

  Rietavo savivaldybė dalyvauja projekte pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą LT10 „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas“.

  PLAČIAU

  2017 m. sausio 19 d. dalyvauta projekto „Lietuvos Respublikos ir Norvegijos karalystės institucijų bendradarbiavimas perteikiant žinias ir gerąją patirtį administracinio – finansinio valdymo bei korupcijos mažinimo ir prevencijos srityje Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijoms“ baigiamojoje konferencijoje

  APVALAUS STALO KONFERENCIJA  „KORUPCIJOS PREVENCIJA RIETAVO SAVIVALDYBĖJE.  AR GALIME KAŽKĄ PAKEISTI? FAKTAI, SPRENDIMAI, ĮŽVALGOS“

  2015-11-06 Susitikimas su „Transparency internacional“ Lietuvos skyriaus atstovu

  Sociologiniai tyrimai

  Asmenų aptarnavimo kokybės, gyventojų suvokimo apie korupciją ir galimas jos išplitimo priežastis Rietavo savivaldybėje (2021 m.)

  Savivaldybės administracijos darbuotojų anoniminės apklausos tolerancijos korupcijai indeksui nustatyti rezultatai (2021 m.)

  Asmenų aptarnavimo kokybės, gyventojų suvokimo apie korupciją ir galimas jos išplitimo priežastis Rietavo savivaldybėje apklausos rezultatai (2020 metai)

  Asmenų aptarnavimo kokybės, gyventojų suvokimo apie korupciją ir galimas jos išplitimo priežastis Rietavo savivaldybėje apklausos rezultatai (2019 metai)

  Savivaldybės administracijos darbuotojų anoniminės apklausos tolerancijos korupcijai indeksui nustatyti rezultatai (2019 metai)

  Asmenų aptarnavimo kokybės, gyventojų suvokimo apie korupciją ir galimas jos išplitimo priežastis Rietavo savivaldybėje apklausos rezultatai (2018 metai)

  Savivaldybės administracijos darbuotojų anoniminės apklausos tolerancijos korupcijai indeksui nustatyti rezultatai (2018 metai)

  Asmenų aptarnavimo kokybės, gyventojų suvokimo apie korupciją ir galimas jos išplitimo priežastis Rietavo savivaldybėje apklausos rezultatai (2017 metai)

  Savivaldybės administracijos darbuotojų anoniminės apklausos tolerancijos korupcijai indeksui nustatyti rezultatai (2017 metai)

  Asmenų aptarnavimo kokybės, gyventojų suvokimo apie korupciją ir galimas jos išplitimo priežastis Rietavo savivaldybėje apklausos rezultatai (2016 metai)

  Savivaldybės administracijos darbuotojų anoniminės apklausos tolerancijos korupcijai indeksui nustatyti rezultatai (2016 metai)

  Asmenų aptarnavimo kokybės, gyventojų suvokimo apie korupciją ir galimas jos išplitimo priežastis Rietavo savivaldybėje apklausos rezultatai (2015 metai)

  Savivaldybės administracijos darbuotojų anoniminės apklausos tolerancijos korupcijai indeksui nustatyti rezultatai (2015 metai)

  Asmenų aptarnavimo kokybės, gyventojų suvokimo apie korupciją ir galimas jos išplitimo priežastis Rietavo savivaldybėje apklausos rezultatai (2014 metai)

  Apklausos apie gyventojų apie korupciją ir galimas jos išplitimo priežastis Rietavo savivaldybėje rezultatai (2013 metai)

  Teisės aktai

  Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas

  Lietuvos Respublikos nacionalinė kovos su korupcija programa

  Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymas

  Naudingos nuorodos

  Privačių interesų deklaravimas http://www.vtek.lt/index.php/deklaravimas

  Tarnybinės etikos patarėjas http://www.vtek.lt/patarejas/

  Lietuvos korupcijos žemėlapis http://www.stt.lt/lt/menu/tyrimai-ir-analizes/

  Lietuvos specialiųjų tyrimų tarnyba www.stt.lt

  Jūratė Šedvilaitė, Dokumentų valdymo ir teisės skyriaus vedėja, atsakinga už korupcijos prevenciją, tel. (8 448) 73 233, mob. 8 620  60 771; el. p. jurate.sedvilaite@rietavas.lt

  Paskutinis atnaujinimas: 2022-02-24 10:03:25

  © 2004 - 2012 Rietavo savivaldybė Sprendimas: Idamas, naudojama Smartweb.