Komisijos

Rietavo savivaldybės antikorupcijos komisija

Vilija Razmienė  – Tarybos narė (komisijos pirmininkė)

Regina Litvinienė – bendruomenės atstovė

Alfredas Mockus – Tarybos narys

Audrius Pinikas – bendruomenės atstovas (Rietavo m. Palangos seniūnaitijos seniūnaitis)

Virgilijus Ruškys – Tarybos narys

Augustas ŠlimasTarybos narys

Rietavo savivaldybės etikos komisija

Jonas Rekašius  – Tarybos narys (komisijos pirmininkas)

Irena Bagdonienė – bendruomenės atstovė

Viktoras Krajinas – Tarybos narys

Kazys Praeras – bendruomenės atstovas

Augustas Šlimas – Tarybos narys

Jonas Šiurys – bendruomenės atstovas

Rietavo savivaldybės etikos komisijos posėdžių protokolų išrašai

 

Rietavo savivaldybės  privatizavimo komisija

Antanas Aužbikavičius  – Administracijos direktoriaus pavaduotojas (komisijos pirmininkas)

Jonas Eugenijus Bačinskas – Tarybos narys

Albinas Bružinskis  – Tarybos narys

Vanda Galdikienė – Savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vyresn. specialistė (turtui)                   

Ieva Krajinaitė  – Dokumentų valdymo ir teisės  skyriaus teisininkė

Virgilijus Ruškys  – Tarybos narys

Augustas Šlimas  – Tarybos narys

Rietavo savivaldybės studijų rėmimo programos paraiškų svarstymo komisija

Janina Barynienė – Rietavo savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė (komisijos pirmininkė)

Jolanta Grevienė  – Rietavo savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

Laima Griguolienė  – Rietavo savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir civilinės metrikacijos skyriaus socialinių išmokų specialistė

Lidija Rėkašienė – Rietavo savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja

Sandra Rėkašienė – Rietavo savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė

Socialinės paramos skyrimo komisija

Jolita Alseikienė – Socialinių reikalų ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja (komisijos pirmininkė)

Kristina Pužauskienė – Finansų skyriaus vedėja

Dainora Batavičienė – Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė

Ingrida Budraitienė – Rietavo miesto seniūnijos specialistė

Seniūnas pagal pareiškėjo gyvenamąją vietą

Rietavo savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisija

Sandra Rėkašienė – Savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė (Komisijos pirmininkė);

Ieva Varpiotienė – Savivaldybės administracijos Dokumentų valdymo ir teisės skyriaus vyriausioji specialistė (teisininkė);

Angelė Arienė – sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Rietavo viltis“ pirmininkė;

Elena Cinelienė – VšĮ Rietavo pirminės sveikatos priežiūros centro gydytoja psichiatrė;

Simona Paulauskienė – Rietavo socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkė.

Rietavo savivaldybės saugaus eismo komisija

Vytautas Dičiūnas – Savivaldybės administracijos direktorius (komisijos pirmininkas)

Juozas Albauskas – Savivaldybės administracijos Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus vedėjas

Vesta Andrijauskienė – Savivaldybės administracijos Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus ekologė

Linas Jurgaitis – Savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus vyriausiasis specialistas

Viktoras Krajinas – Savivaldybės tarybos narys

Mindaugas Litvinas – Savivaldybės tarybos narys

Indrė Valavičienė – Savivaldybės administracijos Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus specialistė

Aurelijus Jankauskas – Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos tarnybos Veiklos organizavimo ir prevencijos poskyrio vyresnysis specialistas

Seniūnas (seniūnijos, kurios teritorijoje sprendžiami saugaus eismo klausimai)

Rietavo savivaldybės sporto taryba

Angelė Arienė – Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Rietavo viltis“ pirmininkė, neįgaliųjų organizacijų atstovė;

Vaida Vaičikauskienė – Rietavo savivaldybės tarybos narė;

Andrius Černeckis – Tverų gimnazijos kūno kultūros mokytojas, bendrojo lavinimo mokyklų kūno kultūros mokytojų atstovas;

Nijolė Dovidauskienė – Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui,  švietimo įstaigų mokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo atstovė;

Saulius Jonušas – Savivaldybės sporto klubo „Viesulas“ pirmininkas, Savivaldybės sporto klubų atstovas;

Sigitas Kažukauskas – S. Kažukausko sporto klubo pirmininkas, Savivaldybės sporto klubų atstovas;

Petras Lengvenis – Rietavo seniūnijos seniūnas, Savivaldybės seniūnijų atstovas;

Juozas Norkevičius – Tverų sporto klubo ,,Vykintas“ pirmininkas, Savivaldybės sporto klubų atstovas;

Virgilijus Ruškys – Rietavo savivaldybės tarybos narys;

Augustas Šlimas – Žadvainių pagrindinės mokyklos kūno kultūros mokytojas, bendrojo lavinimo mokyklų kūno kultūros mokytojų atstovas;

Mantas Vaičekauskas – Rietavo savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistas, Savivaldybės administracijos atstovas.

Rietavo savivaldybės specialistų studijų rėmimo komisija

Jonas Eugenijus Bačinskas – Rietavo savivaldybės tarybos narys (komisijos pirmininkas);

Janina Barynienė – Rietavo savivaldybės administracijos Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė (švietimui) (komisijos pirmininko pavaduotoja);

Jolanta Grevienė – Rietavo savivaldybės administracijos Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė (komisijos sekretorė);

Jolita Alseikienė – Rietavo savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir metrikacijos skyriaus vedėja;

Kristina Pužauskienė – Rietavo savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėja;

Ieva Varpiotienė – Rietavo savivaldybės administracijos Dokumentų valdymo ir teisės skyriaus teisininkė;

Vilija Razmienė – Rietavo savivaldybės tarybos narė.

Rietavo savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos kontrolieriaus tarnybinės veiklos vertinimo komisija

Alma Karvelienė – Mažeikių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kontrolierė (komisijos pirmininkė).

Danutė Jarašiūnienė – Plungės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kontrolierė.

Dalia Gečienė – Klaipėdos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kontrolierė.

Laima Sadauskienė – Telšių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kontrolierė.

Liucija Kiniulienė – Šilalės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kontrolierė.

Rietavo savivaldybės jaunimo reikalų taryba

Aušra Mickutė – išrinkta jaunimo atstovė (tarybos pirmininkė);

Vesta Andrijauskienė – Rietavo savivaldybės administracijos atstovė;

Dainora Batavičienė – Rietavo savivaldybės administracijos atstovė;

Vakarė Elertaitė – išrinkta jaunimo atstovė;

Ernesta Gedvilaitė – išrinkta jaunimo atstovė;

Aistė Jasaitė – išrinkta jaunimo atstovė;

Saulius Jonušas – Rietavo savivaldybės tarybos narys;

Alfredas Mockus – Rietavo savivaldybės tarybos narys.

Socialinių paslaugų skyrimo komisija

Jolita Alseikienė – Rietavo savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja (komisijos pirmininkė);

Dainora Batavičienė – Rietavo savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė (komisijos pirmininkės pavaduotoja);

Ingrida Judeikienė – Rietavo savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir civilinės metrikacijos skyriaus specialistė (komisijos sekretorė);

Vilija Razmienė – Savivaldybės tarybos narė;

Danutė Stončiuvienė – Rietavo socialinių paslaugų centro direktorė;

Rietavo savivaldybės administracijos seniūnijos socialinis darbuotojas (pagal asmens gyvenamąją vietą).

Lėšų sporto klubų ir trenerių projektams finansuoti paskyrimo komisija

Antanas Aužbikavičius – Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas (komisijos pirmininkas)

Saulius Jonušas – Tarybos narys

Jolanta Bertauskienė – Švietimo, kultūros ir sporto skyriau vyr. specialistė

Lidija Rėkašienė – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja

Augustas Šlimas– Tarybos narys

Savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo ir žemės ūkio rėmimo programos projektų ir paraiškų vertinimo komisija

Rasa Bružienė – amatininkė;

Laima Dockevičienė – viešosios įstaigos Rietavo turizmo ir verslo informacijos centro direktorė;

Viktoras Krajinas – Tarybos narys;

Albinas Maslauskas – Tarybos narys;

Liutauras Mockus – Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas.

Priėmimo į Rietavo savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų komisija

Eglė Fabijonavičienė, Rietavo savivaldybės tarybos narė (pirmininkė);

Lidija Rėkašienė, Rietavo savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja (pirmininko pavaduotoja);

Janina Barynienė, Rietavo savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja (narė);

Alma Lengvenienė, Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos direktorė (narė);

Gitana Kužmarskytė, Tverų gimnazijos direktorė (narė);

Sigitas Kažukauskas, Žadvainių pagrindinės mokyklos direktorius (narys);

Stefa Steponavičiutė, Rietavo lopšelio-darželio direktorė.

Rietavo savivaldybės Garbės piliečio vardo suteikimo komisija

Antanas Černeckis – Savivaldybės meras  (komisijos pirmininkas)

Jolita Alseikienė – Socialinių reikalų ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja

Jonas Eugenijus Bačinskas – Savivaldybės mero pavaduotojas

Jolanta Bertauskienė – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė

Vytautas Blažaitis  – Tarybos narys

Birutė Gedminaitė – Rietavo savivaldybės kultūros centro direktorė

Egidijus Gricius – Savivaldybės administracijos specialistas (jaunimo reikalų koordinatorius), NVO „Progresas“ prezidentas

Vilija Razmienė – Tarybos narė

Vytas Rutkauskas – Rietavo savivaldybės Garbės pilietis, Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejaus direktorius

Nevyriausybinių organizacijų projektų vertinimo komisija

Jolanta Bertauskienė – Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė kultūrai (komisijos pirmininkė);

Jūratė Šedvilaitė – Savivaldybės administracijos Dokumentų valdymo ir teisės skyriaus  vedėja (komisijos pirmininko pavaduotoja);

Vanda Galdikienė – Savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vyresnioji specialistė;

Birutė Gedminaitė – Rietavo savivaldybės kultūros centro direktorė;

Egidijus Gricius – Savivaldybės administracijos specialistas (jaunimo reikalų koordinatorius);

Sandra Rėkašienė – Savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė;

Ieva Varpiotienė – Savivaldybės administracijos Dokumentų valdymo ir teisės skyriaus teisininkė.

Rietavo savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba

Vesta Andrijauskienė – deleguota Rietavo savivaldybės administracijos direktoriaus.

Angelė Arienė – išrinkta Rietavo nevyriausybinių organizacijų atstovė.

Jolanta Bertauskienė – deleguota Rietavo savivaldybės administracijos direktoriaus.

Egidijus Gricius – deleguotas Rietavo savivaldybės administracijos direktoriaus.

Raimonda Jasinskienė – išrinkta Rietavo nevyriausybinių organizacijų atstovė.

Mikas Jusys – išrinktas Rietavo nevyriausybinių organizacijų atstovas.

Antanas Karbauskas – išrinktas Rietavo bendruomenių atstovas.

Lina Montrimienė – išrinkta Rietavo bendruomenių atstovė.

Kristina Stončiūtė – išrinkta Rietavo bendruomenių atstovė.

Rietavo savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisija 

Linas Jurgaitis – Savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus vedėjas (pirmininkas);

Juozas Albauskas – Savivaldybės administracijos Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus vedėjas (pirmininko pavaduotojas);

Vesta Andrijauskienė – Savivaldybės administracijos Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus vyr. specialistė (ekologė) (sekretorė);

Loreta Jurkienė – kaimo bendruomenės „Mūsų Labardžiai“ atstovė (kviečiama dalyvauti komisijoje, kai medžiai ir krūmai kertami, genimi ar kitaip pertvarkomi Rietavo seniūnijos teritorijoje);

Janina Virkšienė – Savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus vyriausioji specialistė;

Alvydas Mickus – asociacijos „Tverų bendruomenė“ atstovas (kviečiamas dalyvauti komisijoje, kai medžiai ir krūmai kertami, genimi ar kitaip pertvarkomi Tverų seniūnijos teritorijoje);

Petras Pocius – visuomeninės organizacijos „Daugėdų bendrija“ atstovas (kviečiamas dalyvauti komisijoje, kai medžiai ir krūmai kertami, genimi ar kitaip pertvarkomi Daugėdų seniūnijos teritorijoje);

Jonas Rekašius – Rietavo savivaldybės tarybos narys;

Kristina Ruikytė – Savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus vyresnioji specialistė;

Jonas Šiurys – VĮ Valstybinių miškų urėdijos Telšių regioninio padalinio Rietavo medelyno vadovas;

Ingrida Zdanavičienė – Medingėnų bendruomenės „Medinga“ atstovė (kviečiama dalyvauti komisijoje, kai medžiai ir krūmai kertami, genimi ar kitaip pertvarkomi Medingėnų seniūnijos teritorijoje);

Seniūnas (seniūnijos, kurios teritorijoje saugotini medžiai ir krūmai kertami, genimi ar kitaip pertvarkomi). 

Projektų idėjų pasiūlymų vertinimo darbo grupė 

Vytautas Dičiūnas, Savivaldybės administracijos direktorius (pirmininkas);

Kristina Ruikytė, Savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus vyresn. specialistė (sekretorė);

Jolanta Bertauskienė, Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė (kultūrai);

Egidijus Gricius, Savivaldybės administracijos specialistas (jaunimo reikalų koordinatorius);

Edgaras Varkalys, Savivaldybės administracijos Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus vyr. specialistas (statybai).

Paskutinis atnaujinimas: 2022-04-29 11:35:54
Naujienlaiškio
prenumerata
Jūsų el.pašto adresas

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai. Slapukų politika