Rietavo savivaldybė

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Laisvės al. 3, 90316 Rietavas,
Tel. (8 448) 73 200, Faks. (8 448) 73 222,
El. p. savivaldybe@rietavas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188747184

 • Aplinkos apsauga
 • Kultūra
 • Sportas
 • Švietimas
 • Jaunimas
 • Kultūros paveldas
 • Žemės ūkis
 • Valstybinė kalba
 • Sveikata
 • Teritorijų planavimas
 • Pirminė teisinė pagalba
 • Civilinės metrikacijos
 • PRISIJUNGIMAS GYVENTOJAMS
 • TIESIOGINĖ TRANSLIACIJA
 • TARYBOS POSĖDŽIAI
 • Vaizdo medžiaga
 • REGISTRUOTIS VAKCINACIJAI
 • Rietavo savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai
 • Rietavo savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkė
 • Darbo skelbimai
 • Pagalba vaikams ir šeimoms
 • Vietos veiklos grupės
 • ELEKTRONINIAI VALDŽIOS VARTAI
 • Miesto veiklos grupė
 • MOBILIZACIJA
 • rietavo verslo informacijos centras
 • Būstas
 • Neformalus vaikų švietimas
 • CIVILINĖ SAUGA
 • MOKESČIAI
 • Struktūra ir kontaktai
 • Taryba
  Meras
  Mero pavaduotojas
  Komitetai
  Komisijos
  Tarybos posėdžių protokolai
  Tarybos veikla
  Administracija
  Administracijos direktorius
  Administracijos direktoriaus pavaduotojas
  Specialistai
  Dokumentų valdymo ir teisės skyrius
  Savivaldybės centralizuota vidaus audito tarnyba
  Buhalterinės apskaitos ir ūkio skyrius
  Finansų skyrius
  Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
  Ūkio plėtros ir investicijų skyrius
  Socialinių reikalų ir civilinės metrikacijos skyrius
  Žemės ūkio skyrius
  Architektūros skyrius
  Seniūnijos
  Rietavo miesto
  Rietavo
  Daugėdų
  Medingėnų
  Tverų
  Nuolatinės komisijos ir darbo grupės
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinio reguliavimo stebėsenos planas
  Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos
  RIETAVO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAI
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Vadovų darbotvarkės
  Savivaldybės mero
  Savivaldybės administracijos direktoriaus
  Vadovų veiklos ataskaitos
  Tarnybiniai automobiliai
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Savivaldybės biudžetas
  Savivaldybės valdomos (kontroliuojamos) įmonės
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Atmintinės
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Prašymų ir skundų priėmimas
  PASLAUGŲ KOKYBĖS VERTINIMAS
 • Veiklos sritys
 • Aplinkos apsauga
  Kultūra
  Sportas
  Švietimas
  Jaunimas
  Kultūros paveldas
  Žemės ūkis
  Valstybinė kalba
  Sveikata
  Teritorijų planavimas
  Pirminė teisinė pagalba
  Civiline metrikacija
 • GARBĖS PILIEČIAI
 • Bendruomenės
 • Savivaldybė
 • Administracinė informacija
  Asmens duomenų apsauga
  Atviri duomenys
  Apie savivaldybę
  Darbo taryba
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Klausimai
  Nuorodos
  Korupcijos prevencija
  Naujienos
  Projektai
  Paslaugos
  Struktūra ir kontaktai
  Savivaldybės vidinis kanalas
  Savivaldybės turtas
  Taryba
  Tarptautinis bendradarbiavimas
  Teisinė informacija
  Tarybos narių kontaktai
  Veiklos sritys
  Tarybos sprendimai
 • Gyventojams
 • AKTUALI NFORMACIJA DĖL KORONAVIRUSO (COVID-19)
  Administracinės naštos mažinimas
  Bendruomenės
  Būstas
  Civilinė sauga
  Daugiabučių namų gyventojams
  EP naujienos
  Informacija gyventojams
  Kapinių sąrašas
  Keleivių vežimas
  Mokesčiai
  Mobilizacija
  Priėmimas LR Vyriausybės priimamajame
  Piliečių iniciatyvos
  Pagalba vaikams ir šeimoms
  Policijos informacija
  Rietavo trečiojo amžiaus universitetas
  Seimo nario Jono Varkalio susitikimai su gyventojais
  Turto valdymas
  Vaiko teisių apsaugos pertvarka
  Vartotojų teisių apsauga
  Vietos veiklos grupės
 • Verslininkams
 • Verslo informacijos centras
  Informacija verslui
  Įmonės
  Licencijos
  Turto pardavimas ir nuoma
 • Turistams
 • Apgyvendinimo paslaugos
  Lankytini objektai
  Maitinimo paslaugos
  Taksi paslaugos
  Laisvalaikis
  Verslo ir turizmo informacijos centrai
  Naudinga informacija
 • Struktūra ir kontaktai
 • ĮSAKYMAS DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI, KOORDINUOTI IR VYKDYTI SAVANORIŠKĄ PROFILAKTINĮ TYRIMĄ UGDYMO ĮSTAIGOSE
  2021-05-07


   

  RIETAVO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS 

    ĮSAKYMAS

  DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI, KOORDINUOTI IR VYKDYTI SAVANORIŠKĄ PROFILAKTINĮ TYRIMĄ UGDYMO ĮSTAIGOSE

  2021 m. gegužės 7 d. Nr. AV-236

  Rietavas

  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ ir jo pakeitimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 12 d. sprendimu Nr. 513 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti savanorišką profilaktinį tyrimą ugdymo įstaigose“:

  1. Nurodau Rietavo savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose (Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazija, Rietavo sav. Tverų gimnazija, Rietavo savivaldybės Žadvainių pagrindinė mokykla):

  1.1. vykdyti savanorišką profilaktinį tyrimą (toliau – profilaktinis tyrimas) – pagal pradinio ugdymo programą ugdomų mokinių (toliau – mokiniai) ir mokyklose kontaktiniu būdu dirbančių darbuotojų (toliau – mokyklos darbuotojai) greituoju antigeno testu (toliau – antigeno testas).

  1.2. organizuoti mokinių ugdymą nuo 2021 m. gegužės 10 d.:

  1.2.1. sutikusiems dalyvauti profilaktiniame tyrime – kontaktiniu arba nuotoliniu būdu, vadovaujantis kiekvienos klasės mokinių ir mokyklos darbuotojų greitojo  antigeno testo rezultatais;

  1.2.2. nesutinkantiems dalyvauti profilaktiniame tyrime – nuotoliniu būdu;

  1.2.3. antigeno testas mokiniams ir mokyklos darbuotojams atliekamas mokykloje periodiškai kas 3-4 dienas, išskyrus šiuos atvejus:

  1.2.3.1. asmenims, nurodytiems Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendime Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ (paimti ėminiai kaupinių PGR tyrimui paruošiami transportavimui į laboratoriją, juos supakuojant antrinėje ir tretinėje ėminio pakuotėse);

  1.2.3.2. mokiniams, kurie turi vidutinių, didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ir mokosi bendrojo ugdymo mokyklose (klasėse), tais atvejais, kai tokį prašymą pateikia mokinio atstovai pagal įstatymą.

  2.    Įpareigoju:

  2.1. mokyklų direktorius:

  2.1.1.   užtikrinti, kad tėvai, kurie sutinka dėl vaikų dalyvavimo profilaktiniame tyrime, ir mokyklos darbuotojai pasirašytų sutikimus, kuriais būtų informuojami apie  tyrimo antigeno testais tikslą, sąlygas, tvarką ir asmens duomenų tvarkymą;

  2.1.2.   sudaryti sąlygas antigeno testo tyrimo ėminių paėmimui klasėse arba paruošti mokykloje tam skirtą vietą, užtikrinant saugius mokinių judėjimo srautus, asmens ir aplinkos higienos sąlygų laikymąsi joje;

  2.1.3. paskirti už profilaktinio tyrimo organizavimą atsakingą (-us) mokyklos darbuotoją (-us);

  2.1.4. pažymėti arba paskirti atsakingą asmenį, kuris žymėtų Mokinių registre mokinius, dėl kurių gautas sutikimas dalyvauti profilaktiniame tyrime, o jiems atšaukus sutikimą, žymėjimą panaikinti;

  2.1.5. reguliariai informuoti profilaktiniame tyrime dalyvaujančius mokyklos mokinių tėvus ir mokyklos darbuotojus apie profilaktinio tyrimo organizavimą ir jo apibendrintus rezultatus, prireikus teikti kitą su profilaktiniu tyrimu susijusią informaciją;

  2.1.6. užtikrinti tinkamomis organizacinėmis ir techninėmis duomenų saugumo priemonėmis asmens duomenų, reikalingų organizuoti, koordinuoti ir vykdyti profilaktinį tyrimą, tvarkymo saugumą, konfidencialumą ir saugojimą. Duomenys tvarkomi laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų apsaugą, nustatytų reikalavimų;

  2.1.7. pateikti Rietavo savivaldybės administracijai ir, esant poreikiui, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai informaciją apie profilaktinio tyrimo eigą ir (ar) rezultatus.

  3.  Antigeno testais nurodytą profilaktinį tyrimą atlikti šiais etapais:

  3.1.   mokyklos mokinių ir darbuotojų savarankiškai, prieš tai instruktuojant Klaipėdos rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro  atsakingam specialistui.

  3.2.  antigeno testai atliekami, rezultatai vertinami ir interpretuojami asmens sveikatos priežiūros specialisto (pirmą kartą), vėliau tai atliekama savarankiškai;

  3.3.    antigeno testų rezultatai fiksuojami atsakingo mokyklos darbuotojo pagal mokyklos vadovo nustatytą tvarką.

         4.Nurodau su įsakymo įgyvendinimu susijusiems asmenims vadovautis valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 12 d. sprendimo Nr. V-513 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti savanorišką profilaktinį tyrimą ugdymo įstaigose“ reikalavimais pagal atliekamas funkcijas.

  5.Nurodau šį įsakymą paskelbti Rietavo savivaldybės interneto svetainėje www.rietavas.lt ir Teisės aktų registre.

  Įsakymas gali būti skundžiamas ikiteismine tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, Klaipėda) arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio įsakymo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

   

  Savivaldybės administracijos direktorius    Vytautas Dičiūnas  

  © 2004 - 2012 Rietavo savivaldybė Sprendimas: Idamas, naudojama Smartweb.