ĮSAKYMAS DĖL DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO PASITIKRINTI, AR NESERGA COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), DĖL KURIOS YRA PASKELBTA VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOJI SITUACIJA IR (AR) KARANTINAS
2021-12-06


 

RIETAVO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS  

  ĮSAKYMAS

DĖL DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO PASITIKRINTI, AR NESERGA COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), DĖL KURIOS YRA PASKELBTA VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOJI SITUACIJA IR (AR) KARANTINAS 

2021 m. gruodžio 3 d. Nr. AV-656

Rietavas 

Vadovaudamasis  Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2  punktu, Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės1999 m. gegužės 7 d. nutarimu Nr. 544 „Dėl Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti  darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems  ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo, Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336  „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ 6.1.1, 6.1.1.1 papunkčiais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V-2701 „Dėl darbuotojų, kurie privalo pasitikrinti, ar neserga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sveikatos patikrinimų reikalavimų“:

1. N u r o d a u darbuotojams, turintiems nuolatinį tiesioginį kontaktą darbo funkcijų ar veiklos vykdymo vietoje su kitais asmenimis, turi pasitikrinti prieš pradėdami dirbti ir (ar) vykdyti veiklą periodiškai tikrinantis, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas.

2. N u r o d a u, kad patikrinimai, ar neserga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), neatliekami darbuotojams, kurie atitinka bent vieną iš šių kriterijų:

2. 1. asmuo yra pasiskiepijęs viena iš šių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų:

2.1.1. praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „Spikevax“ vakcinos antrosios dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą, išskyrus atvejus kai praėjo 2 savaitės nuo „Comirnaty“ ar „Spikevax“ vakcinos vienos dozės suleidimo asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu PGR tyrimo rezultatu;

2.1.2. praėjus 2 savaitėms nuo „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės suleidimo;

2.1.3. praėjus 4 savaitėms, bet ne daugiau kaip 13 savaičių, nuo pirmos „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo, išskyrus atvejus, kai praėjo 2 savaitės nuo „Vaxzevria“ vakcinos vienos dozės suleidimo asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu PGR tyrimo rezultatu;

2.1.4. po antros „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą;

2.1.5. praėjus 2 savaitėms nuo „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „Vaxzevria“ vakcinos vienos dozės suleidimo asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu;

2.1.6. praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „Vaxzevria“ vakcinos antrosios dozės suleidimo, jei pirmajai skiepo dozei buvo naudojama „Vaxzevria“ vakcina, o antrajai – „Comirnaty“ vakcina arba atvirkščiai;

2.1.7. asmuo yra vakcinuotas pagal pilną vakcinacijos schemą ir prieš mažiau nei 60 dienų yra gavęs teigiamą kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo atsakymą.

3. asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir:

3.1. diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, o nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 210 dienų;

3.2. asmuo prieš mažiau nei 60 dienų yra gavęs teigiamą  kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo atsakymą.

4. N u r o d a u, kad periodiniai sveikatos patikrinimai atliekami ne dažniau kaip kas 7 dienas ir ne rečiau kaip kas 10 dienų nuo paskutinio sveikatos patikrinimo, atsižvelgiant į užkrečiamosios ligos, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, epidemiologinius ypatumus. Sveikatos patikrinimai atliekami iki paskelbtos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl užkrečiamosios ligos pabaigos, atsižvelgiant į tai, kuris  jų baigiasi vėliau.

5. Į p a r e i g o j u Rietavo savivaldybės administracijos skyrių vedėjus ir seniūnijų seniūnus kontroliuoti šio įsakymo vykdymą padaliniuose. Vedėjai, seniūnai ir specialistai nepriklausantys jokiam struktūriniam padaliniui kiekvieną pirmadienį teikia Administracijos direktoriui informaciją apie privalomą pasitikrinimą ar neserga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija).

6. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Rietavo savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 27 d. įsakymą Nr. AV-385 „Dėl darbuotojų periodinių sveikatos tikrinimų, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas“.

7. N u r o d a u asmens duomenis tvarkyti laikantis teisės aktų reikalavimų.

8. Į p a r e i g o j u  šį įsakymą paskelbti Rietavo savivaldybės interneto svetainėje www.rietavas.lt.

Įsakymas gali būti skundžiamas ikiteismine tvarka Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, Klaipėda) arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio įsakymo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

 

Savivaldybės administracijos direktorius   Vytautas Dičiūnas

Naujienlaiškio
prenumerata
Jūsų el.pašto adresas

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai. Slapukų politika