Darbo skelbimai

Rietavo socialinių paslaugų centras ieško socialinio (-ės) darbuotojo (-os) bendruomeniniuose vaikų globos namuose

Rietavo socialinių paslaugų centras ieško socialinio (-ės) darbuotojo (-os) bendruomeniniuose vaikų globos namuose ir intensyvių krizių įveikimo pagalbai teikti. Darbas  po 12 val. slenkančiu grafiku (nuo 8.00 val. iki 20.00 val. ir nuo 20.00 val. iki 8.00 val.). Darbo krūvis – 1 etatas. Darbo sutartis nuo 2024-02-01, terminuota. Darbo užmokestis 0,87 koeficientas (papildomai už naktines ir šventines valandas pagal grafiką).

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: turėti aukštąjį socialinio darbo ar jam prilyginamą išsilavinimą, gebėti dirbti su Word, Excel, pristatymų rengimo ir interneto naršyklių programomis. Turi būti susipažinęs su Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos higienos norma, socialinių darbuotojų Etikos kodeksu. Turėti gerus vairavimo įgūdžius, B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. Pažymą dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nusiteistųjų registro apie fizinį asmenį iš informatikos ir ryšių departamento prie LR VRM, pirmosios pagalbos, pirmosios pagalbos ir higieninių įgūdžių pažymėjimus ir mėgti darbą su vaikais ir šeimomis. Socialinis darbuotojas tiesiogiai atskaitingas direktoriui.

Dokumentus (gyvenimo aprašymą, diplomo kopiją, kvalifikacijos kėlimo pažymėjimus ir kas Jums atrodo tinkama pagal pareigybę) atsiųsti el. p. [email protected] arba atnešti adresu L. Ivinskio g. 8, Rietavas, iki 2024-01-29. Tel. (8 448) 68 210, +370 615 82 603.

-----------------------------------------

RIETAVO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS IEŠKO NAUJOS KOMANDOS DIRBTI

Grupiniuose gyvenimo namuose (Grupinio gyvenimo namai – socialinės globos įstaiga, teikianti trumpalaikę ir (ar) ilgalaikę socialinę globą ne daugiau kaip dešimčiai suaugusių asmenų su negalia ir (ar) senyvo amžiaus asmenų. Grupinio gyvenimo namų gyventojams socialinės, sveikatos priežiūros, užimtumo, švietimo, kultūros ir kitos paslaugos organizuojamos ir teikiamos bendruomenėje) reikalinga socialinė (-is) darbuotoja (-as) nuo 2024 m. sausio mėnesio. Socialinis darbuotojas turi:

  • turėti aukštąjį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities socialinio darbo krypties išsilavinimą;
  • žinoti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius neįgaliųjų socialinės integracijos įgyvendinimą, socialinių paslaugų planavimą, organizavimą, teikimą, kokybės vertinimą, asmens duomenų teisinę apsaugą ir gebėti juos taikyti praktiškai;
  • gebėti planuoti ir organizuoti savo darbą, dirbti komandoje, įvertinti asmens socialinės globos poreikius, rengti ir įgyvendinti individualius socialinės globos planus, vertinti veiklos efektyvumą, bendrauti su neįgaliaisiais ir senyvo amžiaus asmenimis;
  • turėti privalomo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, pirmosios pagalbos ir higienos įgūdžių atestavimo pažymėjimus;
  • žinoti socialinio darbo etikos normas ir principus;
  • gebėti greitai orientuotis situacijose, valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, teikti išvadas ir pasiūlymus, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
  • išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
  • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu. 

Darbo užmokesčio koeficientas – 7,8. Darbo krūvis – 1,0 etatas. Dokumentus pateikti iki 2023-12-19 el. p. [email protected] arba L. Ivinskio g. 8, Rietavas, Rietavo socialinių paslaugų centre 1 kab. arba 7 kab. Darbo pokalbis vyks 2023-12-20. 

Reikalingos (-i) individualios priežiūros darbuotojos (-ai) 4,2 etato (Individualios priežiūros darbuotojas – asmuo, teikiantis socialines paslaugas asmeniui pagal individualius jo poreikius, įskaitant socialines paslaugas, kurios apima pagalbą užtikrinant asmens higieną) darbui slenkančiu grafiku po 12 val.

Individualios priežiūros darbuotojas turi būti įgijęs socialinio darbuotojo padėjėjo ar lankomosios priežiūros darbuotojo, ar individualios priežiūros darbuotojo kvalifikaciją pagal socialinio darbuotojo padėjėjo ar lankomosios priežiūros darbuotojo, ar individualios priežiūros darbuotojo profesinio mokymo programą, arba asmuo, socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka išklausęs 40 akademinių valandų įžanginius mokymus, o pradėjęs dirbti per 12 mėnesių – ne trumpesnius kaip 160 akademinių valandų mokymus, arba asmuo, sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka įgijęs slaugytojo padėjėjo profesinę kvalifikaciją ir socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka išklausęs 40 akademinių valandų įžanginius mokymus.

Darbuotojas atsižvelgdamas į paslaugų gavėjo savarankiškumo lygį, pagal individualius paslaugų gavėjo poreikius teikia pagalbą paslaugų gavėjui kasdienio gyvenimo veikloje: padeda/moko tvarkytis buityje ir namų ruošoje (tvarkyti kambarius, virtuvę, drabužių spintas, valyti paviršius, skalbti ir pan.), apsirūpinti maisto produktais ir ruošti maistą, maitintis, apsirengti, judėti, rūpintis asmens higiena (naudotis tualetu, maudytis), naudotis asmeninėmis techninės pagalbos priemonėmis, užsiimti mėgstama veikla, taip skatina paslaugų gavėją būti savarankišku. Darbas su proto ir psichinę negalią turinčiais asmenimis. Individualios priežiūros darbuotojas (-a) privalo žinoti pirmosios medicininės pagalbos būdus ir sugebėti ją suteikti socialinių paslaugų namų gyventojams. Turi gebėti nustatyti gyventojo poreikius bei dalyvauti kartu su socialiniu darbuotoju sudarant individualius planus (ISGP). Privalo turėti teorinių bei praktinių žinių apie globą, slaugą, reabilitaciją. Darbas etato arba mažesniu krūviu. Darbo užmokesčio koeficientas 6,63.

Dokumentus pateikti iki 2023-12-19 el. p. [email protected] arba L. Ivinskio g. 8, Rietavas, Rietavo socialinių paslaugų centre 1 kab. arba 7 kab. Darbo pokalbis vyks 2023-12-20.

-----------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Paskutinis atnaujinimas: 2024-01-15 08:20:41
Naujienlaiškio
prenumerata
Jūsų el.pašto adresas

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai. Slapukų politika