ĮVYKO 41-ASIS RIETAVO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDIS
2022-06-16


Birželio 16 d. vykusiame Rietavo savivaldybės tarybos posėdyje priimtas sprendimas „Dėl trumpalaikės paskolos paėmimo ir panaudojimo“. Sprendimo projektu siūlyta paimti iki 200,0 tūkst. Eur trumpalaikę paskolą iš Lietuvos Respublikos finansų ministerijos – savivaldybės mokyklų mokytojų personalo optimizavimui (išeitinėms išmokoms išmokėti). Trumpalaikė paskola bus panaudota šioms išlaidoms padengti: 197,1 tūkst. Eur – darbo užmokesčiui, 2,9 tūkst. Eur – socialinio draudimo įmokoms. Priimant šį sprendimo projektą 2 Tarybos nariai balsavo prieš, 13 – už. 

Sprendimu „Dėl mokymo lėšų skyrimo“ už pagrindinės sesijos valstybinių brandos egzaminų vykdymą Žadvainių pagrindinei mokyklai (už darbuotojų dalyvavimą egzaminų vykdymo komisijose) skirta 0,187 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui –  0,184 tūkst. Eur. 

Priimtas sprendimas „Dėl Rietavo sav. Tverų gimnazijos ikimokyklinio ugdymo grupės darbo vasaros metu“, kuriuo leista Rietavo sav. Tverų gimnazijos ikimokyklinio ugdymo grupei vasaros metu dirbti nuo 2022 m. liepos 1 d. iki liepos 29 d. mišraus amžiaus grupei –  10 val. per dieną, nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. – nedirbti. Pagal turimus duomenis liepos mėnesį ikimokyklinio ugdymo grupę lankys daugiau kaip 50 proc. grupės vaikų. 

Tarybos nariai vienbalsiai priėmė sprendimą „Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelio taikymo Rietavo sav. Tverų gimnazijos Medingėnų skyriuje“, kuriuo leidžiama Rietavo sav. Tverų gimnazijos Medingėnų skyriuje nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. taikyti 6 valandų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelį jungtinėje grupėje. Vykdant reorganizaciją Rietavo sav. Tverų gimnazijos Medingėnų skyriuje, atsižvelgiant į pavėžėjimo organizavimo pokyčius, atsirado poreikis taikyti 6 val. priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelį jungtinėje grupėje. 

Sprendimo projektu „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Rietavo sav. Tverų gimnazijos prailgintos dienos grupėje tvarkos, patvirtintos Rietavo savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 13 d. sprendimu Nr. T1-138, 4.1., 5.8. papunkčių ir 7 punkto pakeitimo“ siūlyta pakeisti Rietavo sav. Tverų gimnazijos mokesčio už vaikų išlaikymą prailgintos dienos grupėje tvarkos 4.1., 5.8. papunkčius ir 7 punktą, kuriuose nustatyti už vaiko išlaikymą mokesčiai, jų mokėjimo terminai ir taikomos lengvatos. Įstaiga, surinkusi lėšas, organizuos prailgintos dienos grupės veiklą ir užtikrins vaikų maitinimą. Sprendimas priimtas vienbalsiai. 

Tarybos nariai priėmė sprendimą „Dėl Rietavo savivaldybės Žadvainių pagrindinės mokyklos patikėjimo teise valdomo turto perdavimo“. Žadvainių pagrindinės mokyklos patikėjimo teise valdomas turtas bus perduotas kitoms Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms – Rietavo savivaldybės administracijai, Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijai, Rietavo  sav. Tverų gimnazijai. 

Neprieštarauta sprendimo projektui „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir neapmokestinamų dydžių nustatymo 2022 metų mokestiniam laikotarpiui“. Projektu siūlyta nustatyti valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifus ir neapmokestinamus dydžius valstybinės žemės naudotojams 2022 metų mokestiniam laikotarpiui. Rietavo savivaldybėje gyvenantiems fiziniams asmenims (valstybinės žemės nuomininkams ir naudotojams), kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis, senatvės pensininkams ir nepilnamečiams vaikams, kai minėtų savininkų šeimose apmokestinamojo laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų (teikiant lengvatą prie darbingų asmenų nepriskiriami mokyklų mokiniai ir aukštųjų mokyklų studentai, studijuojantys pagal dieninės ir nuolatinės studijų formų programas), besinaudojantiems žeme Rietavo m. nustatyta iki 0,06 ha, kaimo vietovėje – iki 1,0 ha neapmokestinamojo žemės sklypo dalis. 

Vienbalsiai priimtas sprendimas ir „Dėl neapmokestinamų žemės sklypų dydžių nustatymo 2022 metams“. Priėmus sprendimą nustatytos 2022 metams žemės mokesčio lengvatos (neapmokestinami dydžiai): Rietavo mieste – iki 0,10 ha, kaimo vietovėse – iki1,0 ha.  

Priimtas ir dar vienas sprendimas – „Dėl Rietavo savivaldybės 2022 metų biudžeto padidinimo“. Alfredas Mockus domėjosi vienu sprendimo projekte esančiu punktu,  kuriame rašoma, kad 10 tūkst. Eur bus skirta Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklai – varpinės statyboms. Rietavo savivaldybės meras Antanas Černeckis paaiškino, kad šis meninis simbolis bus skirtas pirmosios Lietuvoje profesionalios muzikos mokyklos 150-ies metų sukakčiai paminėti. Varpinę planuojama statyti šalia meno mokyklos, ji bus 5 metrų aukščio, gaminama iš perforuoto metalo, nakties metu švies, o švenčių proga skambės jubiliejinis varpas, dovanotas kunigo Česlovo Degučio. Perėjus prie balsavimo už visą sprendimo projektą 2 Tarybos nariai susilaikė, 13 balsavo už. 

Išsekus visiems darbotvarkės klausimams Rietavo savivaldybės meras Antanas Černeckis informavo, kad kitas Tarybos posėdis numatomas liepos 14 d. Meras taip pat papasakojo, kad rugpjūčio paskutinį savaitgalį Zarbeko (Vokietija) bendruomenė pakvietė rietaviškius į 900-ąsias savo savivaldybės paminėjimo jubiliejines iškilmes, į kurias vyks Savivaldybės meno kolektyvai, mažieji futbolininkai ir kt. Apie kitą savaitę vyksiančią Joninių šventę Rietave plačiau papasakojo Tarybos narė Eglė Fabijonavičienė.

Naujienlaiškio
prenumerata
Jūsų el.pašto adresas

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai. Slapukų politika