ĮSAKYMAS DĖL MOBILAUS PUNKTO RIETAVO SAVIVALDYBĖJE STEIGIMO
2021-03-10

RIETAVO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

  

  ĮSAKYMAS DĖL MOBILAUS PUNKTO RIETAVO SAVIVALDYBĖJE STEIGIMO

 

2021 m. kovo 10 d.  Nr. AV-120

Rietavas

               Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 25 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Ėminių paėmimo mobiliuose punktuose COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)  tyrimams ir testams atlikti organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-390 „Ėminių paėmimo mobiliuose punktuose COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimams ir testams atlikti organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 punktu:

1. S t e i g i u nuo 2021 m. kovo 22 d. Rietavo savivaldybės mobilų punktą (toliau – Mobilus punktas) L. Ivinskio g. 5, Rietavas.

2. P a v e d u viešajai įstaigai Rietavo pirminės sveikatos priežiūros centrui organizuoti, koordinuoti ir teikti mobilaus punkto paslaugas pagal Ėminių paėmimo mobiliuose punktuose COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)  tyrimams ir testams atlikti organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-390 „Ėminių paėmimo mobiliuose punktuose COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimams ir testams atlikti organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3. S k i r i u Mobilaus punkto koordinatore Indrę Viršilaitę, Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro Visuomenės sveikatos priežiūros specialistę.

4. Į p a r e i g o j u Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurą ir Rietavo savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigas, teikiančias pirmines sveikatos priežiūros paslaugas, nepriklausomai nuo jų teisinio statuso ir pavaldumo, esant poreikiui, skirti darbuotojus, užtikrinti jų apmokymą ir tolesnį darbą Mobiliame punkte pagal koordinatoriaus pateiktą grafiką.

5. N u s t a t a u, kad registracija į Mobilų punktą vykdoma Karštosios linijos trumpuoju telefonu 1808 arba internetu www.1808.lt Elektronine registracija tyrimui dėl COVID-19.

6. N u r o d a u šį įsakymą paskelbti Teisės aktų registre ir Rietavo savivaldybės interneto svetainėje.

                      Įsakymas gali būti skundžiamas ikiteismine tvarka Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, Klaipėda) arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio įsakymo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

 

 

Savivaldybės administracijos direktorius   Vytautas Dičiūnas                                                    

Naujienlaiškio
prenumerata
Jūsų el.pašto adresas

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai. Slapukų politika