RIETAVO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TEIKIAMŲ ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS_LIT

                                                                        

RIETAVO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TEIKIAMŲ
ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS 

1. Kanceliarijos teikiamos administracinės paslaugos

1.1.
Asmenų aptarnavimas
1.1.1. Asmenų prašymų (skundų), adresuotų Savivaldybės vadovams ir savivaldybės administracijos vadovams, priėmimas
1.1.2. Informacijos teikimas Savivaldybės veiklos organizavimo klausimais
1.1.3. Savivaldybės tarybos, mero priimtų teisės aktų kopijų išdavimas
1.1.4. Savivaldybės administracijos direktoriaus priimtų teisės aktų kopijų išdavimas

2. Teisės ir finansų skyriaus teikiamos administracinės paslaugos

2.1.
Teisinės pagalbos teikimas
2.1.1. Pirminės teisinės pagalbos teikimas
2.1.2. Prašymų dalyvauti konkurse į valstybės tarnautojo pareigas priėmimas (prašymas)
2.1.3. Prašymų priimti į darbą pagal darbo sutartį priėmimas
2.2.
Licencijų, leidimų išdavimas
2.2.1. Leidimų verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas, keitimas, sustabdymas, panaikinimas (prašymas)
2.2.2. Leidimų verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas, keitimas, sustabdymas, panaikinimas (prašymas)
2.2.3. Leidimų verstis didmenine prekyba suskystintosiomis naftos dujomis išdavimas, keitimas, sustabdymas, panaikinimas (prašymas)
2.2.4. Leidimų verstis mažmenine prekyba suskystintosiomis naftos dujomis išdavimas, keitimas, sustabdymas, panaikinimas (prašymas)
2.2.5. Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas (prašymas)
2.2.6. Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patikslinimas (prašymas)
2.2.7. Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais papildymas (prašymas)
2.2.8. Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais dublikatų išdavimas (prašymas)
2.2.9. Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo panaikinimas įmonės prašymu (prašymas)
2.2.10. Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, išdavimas (prašymas)
2.2.11. Licencijų verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, išdavimas (prašymas)
2.2.12. Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų metu, išdavimas (prašymas)
2.2.13. Licencijų verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų metu, išdavimas (prašymas)
2.2.14. Vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, parodose, išdavimas (prašymas)
2.2.15. Vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba alumi ir alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, parodose, išdavimas (prašymas)
2.2.16. Vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais parodose ir mugėse, rengiamose stacionariuose pastatuose, išdavimas (prašymas)
2.2.17. Vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 6 procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse išdavimas (prašymas)
2.2.18. Vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 6 procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse išdavimas (prašymas)
2.2.19. Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas (prašymas)
2.2.20. Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais patikslinimas (prašymas)
2.2.21. Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais papildymas (prašymas)
2.2.22. Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais dublikatų išdavimas (prašymas)
2.2.23. Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo panaikinimas įmonės prašymu (prašymas)
2.2.24. Leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas (prašymas)
2.2.25. Leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi galiojimo sustabdymas ir šio sustabdymo panaikinimas
2.2.26. Leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi galiojimo panaikinimas vežėjo prašymu (prašymu)
2.2.27. Licencijų  verstis   keleivių vežimu autobusais  vietinio susisiekimo maršrutais, suteikiančių teisę vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais,  kai maršruto pradžia arba pabaiga yra Savivaldybės teritorijoje, išdavimas, pratęsimas (prašymas)
2.2.28. Licencijų kopijų verstis   keleivių vežimu autobusais  vietinio susisiekimo maršrutais, suteikiančių teisę vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais,  kai maršruto pradžia arba pabaiga yra Savivaldybės teritorijoje, išdavimas, pratęsimas (prašymas)
2.2.29. Licencijų  (licencijų kopijų) verstis   keleivių vežimu autobusais  vietinio susisiekimo maršrutais, suteikiančių teisę vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais,  kai maršruto pradžia arba pabaiga yra Savivaldybės teritorijoje pakeitimas (prašymas)
2.2.30. Licencijų (licencijų kopijų) verstis   keleivių vežimu autobusais  vietinio susisiekimo maršrutais, suteikiančių teisę vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais,  kai maršruto pradžia arba pabaiga yra Savivaldybės teritorijoje, dublikato išdavimas (prašymas)
2.2.31. Leidimų vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, papildomų leidimų išdavimas (prašymas)
2.2.32. Šilumos tiekimo licencijų išdavimas (prašymas)
2.3.
Valstybės paramos būstui įsigyti tvarkymas, socialinių būstų suteikimas
2.3.1. Šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, įrašymas į socialinio būsto nuomos sąrašus
2.3.2. Šeimų ir asmenų, įrašytų į socialinio būsto nuomos sąrašus išbraukimas iš sąrašų (jų prašymu)
2.3.3. Pažymos apie teisę į lengvatinį būsto kreditą išdavimas.
2.3.4. Savivaldybės gyvenamųjų patalpų ir pagalbinių ūkio paskirties pastatų privatizavimas
2.4.
Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimas ir kitų mokesčių lengvatų teikimas ( prašymas )
2.4.1. Pažymų apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą išdavimas (prašymas)
2.4.2. Valstybinės žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimas ir/ar užskaitymas mokėtojui (prašymas)
2.4.3. Valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėjimo dalimis paslaugos teikimas (prašymas)
2.4.4. Valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos teikimas pagal pateiktus prašymus (prašymas)
2.4.5. Žemės mokesčio lengvatos teikimas pagal pateiktus prašymus (prašymas)
2.4.6. Nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimas pagal pateiktus prašymus (prašymas)

3. Civilinės metrikacijos skyriaus teikiamos administracinės paslaugos

3.1.
Civilinės būklės aktų registravimas
3.1.1. Gimimo registravimas   (prašymas)
3.1.2. Užsienio valstybėje gimusių vaikų gimimo apskaita   (prašymas)
3.1.3. Tėvystės pripažinimo registravimas 
3.1.4. Tėvystės (motinystės) nustatymo ir nuginčijimo registravimas
3.1.5. Įvaikinimo registravimas
3.1.6. Prašymo sudaryti santuoką priėmimas ir santuokos registravimas (prašymas)
3.1.7. Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytų santuokų apskaita (prašymas)
3.1.8. Užsienio valstybėje sudarytų santuokų apskaita (prašymas)
3.1.9. Pažymų apie šeiminę padėtį išdavimas asmenims, ketinantiems registruoti santuoką užsienio valstybėje (prašymas)
3.1.10. Santuokos nutraukimo registravimas (prašymas)
3.1.11. Užsienio valstybėje nutrauktų santuokų apskaita (prašymas)
3.1.12. Mirties registravimas (prašymas)
3.1.13. Civilinės būklės aktų įrašų papildymas, pakeitimas, ištaisymas (prašymas)
3.1.14. Civilinės būklės aktų įrašų atkūrimas (prašymas)
3.1.15. Civilinės būklės aktų įrašų anuliavimas (prašymas)
3.1.16. Kartotinio civilinės būklės aktų įrašo registravimo liudijimų išdavimas (prašymas)
3.1.17. Civilinės būklės aktų įrašų kopijų, nuorašų, išrašų išdavimas (prašymas)
3.1.18. Vardo, pavardės, tautybės keitimas (prašymas)

4. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus teikiamos administracinės paslaugos

4.1.
4.1.1. Konsultacijos švietimo veiklą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo,  pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo klausimais teikimas
4.1.2. Švietimo įstaigų vadovų prašymų atestacijai priėmimas
4.1.3. Konsultavimas, informacijos teikimas jaunimo teisių įgyvendinimo ir jaunimo veiklos klausimais
4.1.4. Savivaldybės jaunimo iniciatyvų ir laisvalaikio užimtumo plėtojimo projektų konkurso organizavimas (prašymas)
4.1.5. Leidimų organizuoti masinius kultūrinius renginius išdavimas

5. Sveikatos, socialinės paramos ir rūpybos skyriaus teikiamos administracinės paslaugos

5.1.
Socialinių išmokų ir kompensacijų, išmokų vaikams ir valstybinių šalpos išmokų skyrimas ir mokėjimas
5.1.1. Socialinės pašalpos skyrimas ir mokėjimas (prašymas, prašymas 2, prašymas 3)
5.1.2. Būsto šildymo išlaidų, išlaidų geriamam ir karštam vandeniui kompensacijų skyrimas ir teikimas (prašymas, prašymas 2)
5.1.3. Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimas ir mokėjimas (prašymas)
5.1.4. Vienkartinės išmokos vaikui skyrimas ir mokėjimas (prašymas)
5.1.5. Išmokos vaikui skyrimas ir mokėjimas  
5.1.6. Išmokos privalomosios tarnybos kario vaikui skyrimas ir mokėjimas (prašymas)
5.1.7. Globos (rūpybos) išmokos skyrimas ir mokėjimas
5.1.8. Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimas ir mokėjimas (prašymas)
5.1.9. Šalpos pensijos skyrimas ir mokėjimas (prašymas)
5.1.10. Šalpos našlaičių pensijos skyrimas ir mokėjimas (prašymas)
5.1.11. Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas ir mokėjimas (prašymas)
5.1.12. Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinėms kompensacijoms skyrimas ir mokėjimas (prašymas)
5.1.13. Šalpos kompensacijos skyrimas ir mokėjimas
5.1.14. Tikslinio priedo skyrimas ir mokėjimas
5.1.15. Socialinės pensijos mokėjimas
5.1.16. Transporto išlaidų kompensacijos skyrimas ir mokėjimas (prašymas)
5.1.17. Lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos skyrimas ir mokėjimas (prašymas)
5.1.18. Vienkartinės laidojimo pašalpos skyrimas ir mokėjimas (prašymas)
5.1.19. Valstybės paramos užsienyje mirusio (žuvusios) Lietuvos Respublikos piliečio palaikams parvežti skyrimas ir mokėjimas
5.1.20. Kompensacijos už komunalines paslaugas neįgaliesiems, auginantiems vaikus iki 16 metų, skyrimas ir mokėjimas
5.1.21. Vienkartinės pašalpos žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijos dalyvių šeimoms skyrimas ir mokėjimas
5.1.22. Valstybės paramos ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams skyrimas ir mokėjimas
5.1.23. Vienkartinės kompensacijos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms skyrimas ir mokėjimas
5.1.24. Vienkartinės pašalpos skyrimas ir mokėjimas
5.1.25. Antrojo laipsnio valstybės pensijai gauti teikimas
5.1.26. Formų, susijusių su asmenų, gaunančių išmokas vaikui užsienio šalyse, pildymas
5.1.27. Šalpos (socialinės) pensijos gavėjo pažymėjimo išdavimas
5.1.28. Šalpos kompensacijos gavėjo pažymėjimo išdavimas
5.1.29. Pažymos apie gautas socialines išmokas išdavimas
5.2.
Socialinių paslaugų organizavimas, skyrimas ir teikimas
5.2.1. Bendrųjų socialinių paslaugų skyrimas
5.2.2. Pagalbos į namus paslaugos skyrimas
5.2.3. Pagalbos pinigų skyrimas
5.2.4. Intensyvios krizių įveikimo pagalbos skyrimas
5.2.5. Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos socialinės rizikos šeimoms skyrimas
5.2.6. Dienos socialinės globos paslaugos suaugusiam asmeniui su negalia teikimas
5.2.7. Trumpalaikės socialinės globos asmenims, patyrusiems socialinę riziką, teikimas
5.2.8. Laikino apnakvyndinimo paslaugos teikimas
5.2.9. Ilgalaikės socialinės globos paslaugos skyrimas
5.3.
Specialiųjų poreikių lygio nustatymas ir specialiųjų poreikių tenkinimas
5.3.1. Specialiųjų poreikių lygio nustatymas asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus
5.3.2. Neįgaliojo pažymėjimo išdavimas ir keitimas asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus
5.3.3. Būsto pritaikymo neįgaliųjų poreikiams paslaugos organizavimas
5.4.
Kitos socialinės paramos organizavimas ir teikimas
5.4.1. Socialinės paramos mokinimas skyrimas (prašymas)
5.4.2. Paramos mokinio reikmenims įsigyti skyrimas (prašymas)
5.4.3. Maisto iš intervencinių atsargų labiausiai nepasiturintiems asmenims skyrimas ir teikimas
5.4.4. Skaitmeninės televizijos priėmimo įrangos įsigijimo išlaidų kompensavimas
5.5.
Sveikatos priežiūros įgyvendinimas
5.5.1. Informacijos apie Savivaldybės tarybos įsteigtas pirminės sveikatos priežiūros įstaigas ir jų teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas teikimas

6. Vaiko teisių apsaugos skyriaus teikiamos administracinės paslaugos

6.1.
Vaiko teisių apsaugos vykdymas
6.1.1. Asmenų, norinčių įvaikinti vaiką, įtraukimas į apskaitą (prašymas)
6.1.2. Asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), pasirengimo organizavimas (prašymas)
6.1.3. Vaiko laikinosios ar nuolatinės globos (rūpybos) nustatymas ir globėjo (rūpintojo) paskyrimas (prašymas)
6.1.4. Vaiko laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu nustatymas (prašymas)
6.1.5. Pažymos dėl teismo leidimo sudaryti šeimos turto sandorius išdavimas (prašymas)
6.1.6. Išvados dėl teismo leidimo vaiko nuosavybės teise priklausančio turto sandoriams sudaryti išdavimas (prašymas)
6.1.7. Tarpininkavimo dokumentų dėl prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę Lietuvos Respublikos piliečiui iki 16 metų arba pasą Lietuvos Respublikos piliečiui iki 18 metų išdavimas (prašymas)
6.1.8. Konsultacijos ir informacijos apie vaikų teisių apsaugą savivaldybėje teikimas (prašymas)
6.1.9. Pažymos apie šeimos įtraukimą į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą, išdavimas
6.1.10. Rūpinamo nepilnamečio, sulaukusio 16 metų, sutikimo gyventi skyrium nuo rūpintojo išdavimas
6.1.11. Išvadų teismui vaiko teisių apsaugos klausimais teikimas (prašymas)
6.1.12. Laikinosios globos (rūpybos) pasibaigimas ir vaiko sugrąžinimas tėvams (prašymas)
6.1.13. Išvados apie fizinio asmens tinkamumą priimti laikinai svečiuotis institucijoje globojamą/rūpinamą vaiką išdavimas (prašymas)

7. Architektūros skyriaus teikiamos administracinės paslaugos

7.1.
Teritorijų planavimas, bendrojo ir detaliųjų planų sprendimų įgyvendinimas, geodezijos darbų organizavimas ir vykdymas
7.1.1. Topografinių ir požeminių komunikacijų planų tikrinimas ir derinimas (prašymas 1, prašymas 2, prašymas 3, prašymas 4, prašymas 5)
7.1.2. Planavimo sąlygų sąvado kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengti išdavimas (prašymas)
7.1.3. Adresų (numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo)  suteikimas ir keitimas (prašymas)
7.1.4. Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimų nustatymas ir parengto plano tvirtinimas (prašymas)
7.1.5. Parengto teritorijų planavimo dokumento derinimas nuolatinėje statybos komisijoje (prašymas)
7.1.6. Patvirtinto teritorijų planavimo dokumento užregistravimas teritorijų planavimo dokumentų registre (prašymas)
7.1.7. Planavimo sąlygų sąvado detaliojo planavimo dokumentui rengti išdavimas (prašymas)
7.1.8. Išorės reklamos projektų derinimas ir leidimų išdavimas
7.1.9. Specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymas (prašymas)
7.1.10. Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas (prašymas)
7.1.11. Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimas (prašymas)
7.1.12. Teritorijų planavimo dokumento tvirtinimas (prašymas)
7.1.13. Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo akto išdavimas
7.1.14. Kaimo turizmo, nakvynės ir pusryčių bei turistinės stovyklos paslaugų teikimo pažymėjimų išdavimas (prašymas)

8. Žemės ūkio skyriaus teikiamos administracinės paslaugos

8.1.
Žemės ūkio veiklos vykdymas
8.1.1. Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškų priėmimas (paraiškos forma)
8.1.2. Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registravimas ir  duomenų atnaujinimas (prašymas)
8.1.3. Ūkininko ūkio registravimas (prašymas)
8.1.4. Ūkininko ūkio duomenų keitimas (prašymas)
8.1.5. Ūkininko ūkio išregistravimas (prašymas)
8.1.6. Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimas (prašymas, prašymas 2)
8.1.7. Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų išregistravimas (prašymas, prašymas 2)
8.1.8. Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų techninės apžiūros teikimas
8.1.9. Prašymo atlikti drenažo remonto darbus melioruotos žemės savininkams ir naudotojams priėmimas (paraiška)
8.1.10. Techninių sąlygų projektuoti įvairius statinius ir įveisti mišką melioruotuose žemėse išdavimas
8.1.11. Melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos melioruotos žemės savininkams pateikimas
8.1.12. Paramos už papildomą bičių maitinimą paraiškų priėmimas (paraiška)
8.1.13. Padarytų nuostolių dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų nustatymas ir žalos apskaičiavimas (prašymas)
8.1.14. Draudimo įmokų dalinis kompensavimas
8.1.15. Dalies palūkanų už ilgalaikius kreditus, suteiktus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijos fondo garantijos, kompensavimas
8.1.16. Dalies palūkanų už trumpalaikiam turtui įsigyti suteiktus kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d., kompensavimas
8.1.17. Paraiškos dėl pieno pardavimo perdirbti kvotos pakeitimo į pieno pardavimo tiesiogiai vartoti kvotą administravimas (paraiškos forma)
8.1.18. Pranešimo apie atnaujintą pieno gamybą administravimas (prašymas)
8.1.19. Tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinių deklaracijų administravimas (paraiškos forma)
8.1.20. Paraiškų pieno gamybos kvotai parduoti teikimas
8.1.21. Paraiškų pieno gamybos kvotai pirkti teikimas
8.1.22. Paraiškų pieno gamybos kvotai perduoti/perimti teikimas (paraiškos forma)
8.1.23. Paraiškų pieno gamybos kvotai išnuomoti/išsinuomoti teikimas (prašymas)
8.1.24. Paskolos privačiai žemės ūkio paskirties žemei įsigyti palūkanų kompensavimas
8.1.25. Techninių sąlygų išdavimas kūdrų įrengimui
8.1.26. Sąmatų, tvarkomų melioracijos griovių žemėlapių, savivaldybės sutikimo dėl melioracijos griovių sutvarkymo išdavimas dalyvaujantiems Lietuvos Kaimo plėtros 2007 - 2013 m. programos priemonėje ,,Pelno nesiekiančios  Investicijos“

9. Tarpžinybinio archyvo teikiamos administracinės paslaugos

9.1.
Asmenų aptarnavimas
9.1.1. Archyvo pažymų (kopijų) apie darbo stažą ir gautas pajamas iš Savivaldybės administracijos tarpžinybiniame archyve saugomų dokumentų išdavimas
9.1.2. Likviduotų juridinių asmenų archyvinių dokumentų priėmimas toliau saugoti
9.1.3. Archyvo pažymų (kopijų) iš likviduotų įmonių dokumentų išdavimas

10. Seniūnijų teikiamos administracinės paslaugos

10.1
Asmenų aptarnavimas
10.1.1. Asmenų prašymų (skundų) ir pasiūlymų priėmimas
10.1.2. Šeimos sudėtį ir kitą faktinę padėtį patvirtinančių pažymų išdavimas (prašymas)
10.1.3. Pažymų apie darbo stažą ir darbo užmokestį išdavimas (prašymas)
10.1.4. Charakteristikų seniūnijos gyventojams išdavimas (prašymas)
10.1.5. Leidimų prekiauti ar teikti paslaugas viešose vietose išdavimas
10.1.6. Leidimų laidoti išdavimas
10.1.7. Leidimų žemės darbams vykdyti išdavimas
10.1.8. Leidimų kirsti, genėti ar pertvarkyti saugotinus želdinius, augančius ne miško žemėje, išdavimas
10.2.
Notarinių veiksmų vykdymas
10.2.1. Įgaliojimų, kuriuos fiziniai asmenys duoda korespondencijai (konkrečiai – siunčiamiems pinigams ir siuntiniams) gauti, taip pat darbo užmokesčiui ir kitoms su darbo santykiais susijusioms išmokoms, pensijoms, pašalpoms, stipendijoms
10.2.2. Oficialiesiems testamentams prilyginamų testamentų tvirtinimas
10.2.3. Dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumo liudijimas
10.2.4. Parašo dokumentuose tikrumo liudijimas
10.3.
Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų tvarkymas
10.3.1. Gyvenamosios vietos deklaravimas, asmeniui pakeitus gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje ar atvykus gyventi į Lietuvos Respubliką (prašymas)
10.3.2. Gyvenamosios vietos deklaravimas, asmeniui išvykstant iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui (prašymas)
10.3.3. Pažymų apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas (prašymas)
10.3.4. Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų taisymas, keitimas ir naikinimas (prašymas)
10.3.5. Įtraukimas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (prašymas)
10.3.6. Pažymų apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą išdavimas (prašymas)
10.3.7. Pažymų gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiams) apie nuosavybes teise jam priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas (prašymas)
10.3.8. Pažymų apie mirusio asmens paskutinę deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas (prašymas)
10.3.9. Pažymų apie išvykusio į užsienį asmens deklaruotus duomenis išdavimas (prašymas)
10.4.
Socialinės paramos teikimas
10.4.1. Prašymų skirti išmoką vaikui priėmimas
10.4.2. Prašymų skirti piniginę socialinę paramą (pašalpą, kompensaciją) priėmimas
10.4.3. Prašymų gauti socialinę paramą mokiniams priėmimas
10.4.4. Prašymų vienkartinei pašalpai gauti priėmimas
10.4.5. Prašymų dėl maisto produktų iš ES bendrijos intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims priėmimas
10.4.6. Prašymų dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo priėmimas
10.4.7. Prašymų dėl priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos priėmimas
10.4.8. Prašymų dėl vienkartinės išmokos nėščiai moteriai priėmimas
10.4.9. Prašymų dėl techninės pagalbos priemonių gavimo priėmimas
10.4.10. Prašymų dėl būsto ir aplinkos pritaikymo neįgaliesiems priėmimas
10.5.
Žemės ūkio veiklos vykdymas
10.5.1. Pareiškėjų konsultavimas tiesioginės paramos, KPP programų, ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos, žemės nuomos sutarčių sudarymo, pasėlių laukų įbraižymo, pieno kvotų, ir kitais su kaimo rėmimo programomis, bei paraiškų administravimo susijusiais klausimais
10.5.2. Pažymų dėl žemės ūkio veiklos išdavimas (prašymo forma)
10.5.3. Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškų priėmimas (paraiškos forma)
10.5.4. Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registravimas ir duomenų atnaujinimas (prašymas)
10.5.5. Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos nustatymas

11. Valstybės tarnautojų, neįeinančių į padalinius, teikiamos administracinės paslaugos

11.1.
11.1.1. Išorinės reklamos ir iškabų Savivaldybės teritorijoje derinimas (kalbos požiūriu)

12. Vietos ūkio skyriaus teikiamos administracinės paslaugos

12.1.
12.1.1. Leidimų išdavimas važiuoti Rietavo savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (prašymas)

Last Update: 2012-12-05 09:41:54
NEWSLETTER
SUBSCRIPTION
Your e-mail

By continuing to browse or by clicking "Accept", you agree to the storing of cookies on your device to enchance your site experience and for analytical purposes. Cookie policy