Rietavo savivaldybė

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Laisvės al. 3, 90316 Rietavas,
Tel. (8 448) 73 200, Faks. (8 448) 73 222,
El. p. [email protected]
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188747184

 • Law Information
 • Activities
 • Regulations
  Planning Documents
  Branch of Activities
  Teritorijų planavimas_LIT
  Salary
  Purchases
  Budget Implementation Statement Set
  Agenda
  Activity Reports
 • Facilities
 • Information Files
  Applications
  Quides
  Public and Administrative Services
 • Honorary Citizens
 • Invest in Rietavas
 • About Rietavas
  Buildings
  Parcels of land with detailed plans
  Conditions for business
  Opinions
  Private buildings and parcels of land
 • Citizens
 • Business
 • Tourism
 • Jaunimo reikalų koordinatorius_LIT

  Egidijus Gricius
  Rietavo savivaldybės administracija 
  Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
  Laisvės a. 3
  tel.:    (8 448) 73232   fax.:(8 448) 73222
  mob.: (8 610) 42863
  el.paštas: [email protected]

  2010-06-02         Rietavo savivaldybės administracijos

  jaunimo reikalų koordinatoriaus 2009 metų veiklos ataskaita

  Rietavo savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus veikla paremta  2008 metais  priimta Rietavo savivaldybės jaunimo politikos koncepcija, Lietuvos Respublikos jaunimo pagrindų įstatymu (2003 12 15) bei Rietavo savivaldybės administracijoje patvirtintų jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybių aprašymu. 2009 metais koordinuota veikla savivaldybėje pagal pagrindines kryptis:

   1. Teikti savivaldybės jaunimui informaciją jaunimui rūpimais klausimais.

  1) Savivaldybės internetiniame puslapio jaunimo skyrelyje talpinta aktuali jaunimui informacija.

  2) Reguliariai konsultuota Rietavo jaunimo irjaunimo organizacijų sąjunga „Rietavo aspkritasis stalas“.

  3) Kiti pristatomieji, konsultaciniai renginiai, atstovavimas Rietavo VVG, susitikimai jaunimo programų įgyvendinimo klausimais.

   

  2. Jaunimui ir jaunimo darbuotojams skirti seminarai, konferencijos, mokymai (dalyviai rietaviškiai).

  1) Jaunimo projektų valdymo ir vykdymo mokymai – dalyvavo 22 žm.

  2) Veikla Nacionalinės jaunimo reikalų koordinatorių asociacijos valdyboje.

  3) Užtikrintas Lietuvos mokinių parlamento nario dalyvavimas darbo sesijose.

  4) ES programos „Veiklus jaunimas“ projektų vykdytojų mokymai – dalyvavo 7 žm.

  5) Dalyvavimas tarptautiniame seminare Steinfurto apskrityje.

  6) Telšių apskrities savivaldybių jaunimo reikalų tarybų mokymai – dalyvavo 5 žm.

   

  3. Jaunimo politikos plėtra Rietavo savivaldybėje

  1) Organizuoti 3 Rietavo savivaldybės jaunimo reikalų tarybos posėdžiai;

                        2) Inicijuota ir pateikta Rietavo savivaldybės Tarybai dėl Rietavo savivaldybės jaunimo iniciatyvų ir laisvalaikio plėtojimo programa.

  2009 m. vasario 19 d. Nr. T1-51Rietavo savivaldybės tarybos patpatvirtinti Rietavo savivaldybės jaunimo ir laisvalaikio plėtojimo projektų finansavimo 2009 metais konkurso nuostatai.

  2009 m. vasario 19 d. Nr. T1-52 Rietavo savivaldybės taryba patvirtino Rietavo savivaldybės jaunimo iniciatyvų ir laisvalaikio plėtojimo programai įgyvendinti sudarytą komisiją.

   

  4. Jaunimo bendri renginiai su kitų Lietuvos savivaldybių organizacijomis, akademijos (dalyviai rietaviškiai)

  1) 3 Telšių krašto jaunųjų šaulių bendros stovyklos – 20 žm.

  2) Žemaitijos jaunimo vasaros akademija – 17 žm.

  3) Danijos kultūros instituto inicijuotas kūrybinis pleneras Rietavo muziejuje – 22 žm.

   

  5. Jaunimo organizacijų ir neformalių jaunimo grupių dalyvavimas projektinėje veikloje

  1) 5 jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos įgyvendino projektus pagal  Rietavo savivaldybės jaunimo ir laisvalaikio plėtojimo programą.

  2) 4 Rietavo sav. jaunimo organizacijos įgyvendino 2009metų socializacijos programą.

  3) Rietavo 3-ioji jaunųjų šaulių kuopa įgyvendino Pilietinio ir tautinio ugdymo programą.

  4) Neformali jaunimo grupė kartu su Rietavo sav. jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjunga “Rietavo apskritasis stalas” įgyvendino jaunimo iniciatyvų projektą “ Rietavo jaunimas – savo ateitį kuriame patys!” iš ES programos „Veiklus jaunimas“ skirtų lėšų.

         


               

  Last Update: 2010-06-02 13:49:29

  © 2004 - 2012 Rietavo savivaldybė Sprendimas: Idamas, naudojama Smartweb.