Informacija gyventojams_LIT

STATINIŲ NAUDOJIMO IR TECHNINĖS PRIEŽIŪROS ATMINTINĖ STATINIŲ NAUDOTOJAMS

RIETAVO SAVIVALDYBĖS IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO TAISYKLĖS

INFORMACIJA ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO MOKĖTOJAMS

ATŠAUKTI DĖL PASIUTLIGĖS NUSTATYTI APRIBOJIMAI

DĖL PASIUTLIGĖS LIKVIDAVIMO RIETAVO SAVIVALDYBĖJE

BUVUSIŲ BEŠEIMININKIŲ STATINIŲ TERITORIJŲ SUTVARKYMO S Ą R A Š A S

PATARIMAI, KAIP ELGTIS EKSTREMALIAIS ATVEJAIS, SUTRIKUS ELEKTROS ENERGIJOS, ŠILUMOS ENERGIJOS IR DUJŲ TIEKIMUI

BŪSTO PRITAIKYMO ŽMONĖMS SU NEGALIA 2007–2011 METŲ PROGRAMOS VYKDYMAS RIETAVO SAVIVALDYBĖJE

BŪSTO PRITAIKYMO NEĮGALIESIEMS PROGRAMA

INFORMACIJA APIE IŠMOKŲ NEĮGALIESIEMS, AUGINANTIEMS VAIKUS, MOKĖJIMO VYKDYMĄ RIETAVO SAVIVALDYBĖJE

INFORMACIJA APIE IŠMOKŲ NEĮGALIESIEMS, AUGINANTIEMS VAIKUS, MOKĖJIMĄ

DĖL BŪSTO PRITAIKYMO ŽMONĖMS SU NEGALIA IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO ( 94.0 kb )

DĖL CENTRALIZUOTAI TIEKIAMOS ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS BAZINIŲ KAINŲ NUSTATYMO ( 45.5 kb )

DĖL ASMENŲ (ŠEIMŲ), TURINČIŲ TEISĘ IŠSINUOMOTI SOCIALINĮ BŪSTĄ, REGISTRAVIMO TVARKOS IR SOCIALINIO BŪSTO SUTEIKIMO TVARKOS APRAŠŲ PAVIRTINIMO ( 124.5 kb )

DĖL GYVŪNŲ LAIKYMO IR PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ PAPILDYMO ( 47.5 kb )

DĖL INDIVIDUALIOS VEIKLOS, KURIA GALI BŪTI VERČIAMASI TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, FIKSUOTO PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIO IR LENGVATŲ NUSTATYMO ( 33.8 kb )

RIETAVO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ KAPINIŲ TVARKYMO TAISYKLĖS ( 98.5 kb )

DĖL MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO MOKYKLOSE TVARKOS PATVIRTINIMO ( 72.0 kb )

DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO, KOMISIJOS VEIKLOS IR LĖŠŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI SKYRIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO ( 93.5 kb )

DĖL RIETAVO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO ( 129.5 kb )

DĖL RIETAVO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO BEI ŽEMĖS ŪKIO RĖMIMO PROGRAMOS PROJEKTŲ IR PARAIŠKŲ VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO, KOMISIJOS VEIKLOS IR LĖŠŲ PROJEKTAMS BEI PARAIŠKOMS FINANSUOTI SKYRIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO ( 91.0 kb )

DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TEIKIMO RIETAVO SAVIVALDYBĖJE ( 97.0 kb )

DĖL TYLIŲJŲ ZONŲ NUSTATYMO RIETAVO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ( 43.1 kb )

DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS TEIKIMO TVARKOS PATVIRTINIMO ( 68.0 kb ) .

Rūšiuok teisingai ( 235.8 kb )

Nedegindami atliekų išsaugosime sveikatą ( 2.0 Mb )

MIŠKŲ SAVININKAMS,VALDYTOJAMS, NAUDOTOJAMS

MIŠKŲ SAVININKŲ, VALDYTOJŲ, NAUDOTOJŲ DĖMESIUI

PARAIŠKA DĖL MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ MIŠKUI DAROMOS ŽALOS PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO RIETAVO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO

MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ MIŠKUI DAROMOS ŽALOS PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO RIETAVO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS

Last Update: 2012-03-06 14:22:52
NEWSLETTER
SUBSCRIPTION
Your e-mail

By continuing to browse or by clicking "Accept", you agree to the storing of cookies on your device to enchance your site experience and for analytical purposes. Cookie policy