GARBĖS PILIEČIAI_LIT

STASYS ŽLIBINAS, gim. 1936 m. liepos 2 d.

Garbės piliečio vardas suteiktas Rietavo savivaldybės tarybos 2013-09-19 sprendimu Nr. T1-151.
Už ypatingus nuopelnus Rietavui.

JONAS ŠARKAUSKAS, gim. 1935 m. birželio 25 d.

Garbės piliečio vardas suteiktas 2013-09-19 Rietavo savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-151.
Už ypatingus nuopelnus Rietavui.

LEONAS VAIDOTAS AŠMANTAS, gim. 1939 m. sausio 1 d.

Garbės piliečio vardas suteiktas 2013-09-19 Rietavo savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-151.
Už ypatingus nuopelnus Rietavui.

VILFRIDAS ROSAS, gim. 1952 m. vasario 13 d.

Garbės piliečio vardas suteiktas 2011-05-26 Rietavo savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-85.

Už ypatingus nuopelnus Rietavui, Zarbeko (Saerbeck, Vokietija) ir Rietavo savivaldybių bendruomenių partnerystės stiprinimą.

HERMANAS JOSEFAS VILEBRANTAS, gim. 1942 m. vasario 12 d.

Garbės piliečio vardas suteiktas 2011-05-26 Rietavo savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-85.

Už ypatingus nuopelnus Rietavui, Zarbeko ir Rietavo savivaldybių bendruomenių partnerystės stiprinimą

BIRUTĖ TERESĖ LENGVENIENĖ, gim. 1942 m. kovo 7d. Stempliuose, Šilutės rajone. Mirė 2010 m.

Garbės piliečio vardas suteiktas 2008-08-28 Rietavo savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-215.

Už Rietavą garsinančią poeziją, nuopelnus literatūrai.

IWO ZALUSKIS, gim. 1939 m. vasario 17 d. Krokuvoje.

Garbės piliečio vardas suteiktas 2008-08-28 Rietavo savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-215.

Už Rietavo vardo populiarinimą užsienyje, aktyvų bendradarbiavimą įgyvendinant kultūros sklaidos projektą, ilgaamžių Oginskių giminės muzikinių, kultūrinių tradicijų išsaugojimą ir puoselėjimą.

ČESLOVAS DEGUTIS, gim.1944 m. sausio 31 d.

Garbės piliečio vardas suteiktas 2007-06-14 Rietavo savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-95.

Už ypatingus nuopelnus Rietavo savivaldybei statant parapijos senelių namus.

ALGIRDAS KAZYS JANKAUSKAS, gim.1946 m. kovo 4 d. Jaupėnų k., Rietavo valsčiuje.

Garbės piliečio vardas suteiktas 2005-05-19 Rietavo savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-109.

Už puikų darbą su orkestru ir jaunaisiais atlikėjais, Rietavo savivaldybės garsinimą Žemaitijoje, Lietuvoje ir užsienyje.

VYTAS RUTKAUSKAS, gim. 1945 m. spalio 5 d. Pabaldiškio k., Molėtų rajone.

Garbės piliečio vardas suteiktas 2005-05-19 Rietavo savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-109.

Už indėlį į Rietavo istorijos ir paveldo atkūrimą, išsaugojimą, jo puoselėjimą Oginskių kultūros istorijos muziejuje, informacijos apie paveldą skleidimą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.

ADOLFAS LIAUGAUDAS, gim. 1916 m. vasario 16 d. Kaltinėnuose, Šilalės r. Mirė 2005 m.

Garbės piliečio vardas suteiktas 2005-05-19 Rietavo savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-109.

Už nesavanaudišką ir pasiaukojamą veiklą Rietavo savivaldybės visuomenės labui, jos patriotinį-pilietinį ugdymą, Rietavo vardo garsinimą.

DIANA ŽILIŪTĖ, gim.1976 m. gegužės 28 d. Rietave.

Garbės piliečio vardas suteiktas 2001-09-20 Rietavo savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-116.

Už pasaulinio lygio nuopelnus dviračių sporte, Rietavo vardo garsinimą užsienyje.

Last Update: 2013-10-02 10:12:49
NEWSLETTER
SUBSCRIPTION
Your e-mail

By continuing to browse or by clicking "Accept", you agree to the storing of cookies on your device to enchance your site experience and for analytical purposes. Cookie policy