Rietavo savivaldybė

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Laisvės al. 3, 90316 Rietavas,
Tel. (8 448) 73 200, Faks. (8 448) 73 222,
El. p. [email protected]
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188747184

 • Law Information
 • Activities
 • Regulations
  Planning Documents
  Branch of Activities
  Teritorijų planavimas_LIT
  Salary
  Purchases
  Budget Implementation Statement Set
  Agenda
  Activity Reports
 • Facilities
 • Information Files
  Applications
  Quides
  Public and Administrative Services
 • Honorary Citizens
 • Invest in Rietavas
 • About Rietavas
  Buildings
  Parcels of land with detailed plans
  Conditions for business
  Opinions
  Private buildings and parcels of land
 • Citizens
 • Business
 • Tourism
 • Dokumentai_LIT

   2009 12 03              Rietavo savivaldybės jaunimo politika

  2009metų duomenimis, savivaldybėje gyvena 10183 gyventojai, iš jų 2861 jaunimas(1482 – vyrai ir 1379 – moterys). Tai sudaro 28,1 proc. visų gyventojų.

  Rietvo savivaldybėje veikia 6 jaunimo organizacijų statusą turinčios asociacijos, 10 sporto klubų iš kurių 4 vienija tik jaunimą. Rietave yrai r 1 nacionalinės jaunimo organizacijos skyrius - skautai. Dalis jaunimo savo pomėgius realizuoja neformaliose grupėse: dažasvydininkai, muzikantai,subkultūrų atstovai.

  Rietavo savivaldybės jaunimo politiką formuoja Savivaldybės taryba. Jai padeda Rietavo savivaldybės jaunimo reikalų taryba, veikianti nuo 2007 m. bei Rietavo savivaldybės jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjunga ,,Rietavo apskritasis stalas“.

  Dokumentai, reglamentuojantys jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybėje:
  • Rietavo savivaldybės plėtros strateginis planas.

  • Rietavosavivaldybės jaunimo politikos koncepcija, patvirtinta 2005-01-27 Rietavo savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-16.

  • Rietavo savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatai, patvirtinti 2007-10-25 Rietavos avivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-127.

  • Rietavo savivaldybės Visuomenės ugdymo programa patvirtinta 2008-01-31 Rietavo savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-4.

  Nuo 2008 metų savivaldybėje yra atskira jaunimo programa „Rietavo savivaldybėsjaunimo iniciatyvų ir laisvalaikio užimtumo programa“. Be šios tiesiogiai jaunimui skirtos programos, savivaldybė kryptingai finasuoja ir kofinasuoja jaunimo veiklos projektus per Vaikų socializacijos, Sporto rėmimo, Nevyriausybinių organizacijų rėmimo programas.

  Rietavo savivaldybės jaunimas aktyviai dalyvauja tarptautinėje veikloje kartu su miestais partneriais bei ES „Veiklus jaunimas“ programoje.

  Kad jaunas žmogus turėtų tinkamas sąlygas visapusiškam savęs ugdymui, pasirenkant priimtiniausią jam dalyvavimo visuomenėje formą, Rietavo savivaldybė kuria palankią aplinką jaunimui, diegia gerąją patirtį jaunimo politikos srityje ir yra atvira bendradarbiavimo pasiūlymams.

  Jaunimo politikos pagrindų įstatymas (nuoroda į LRS)

  Last Update: 2010-06-02 10:09:27

  © 2004 - 2012 Rietavo savivaldybė Sprendimas: Idamas, naudojama Smartweb.