Rietavo savivaldybė

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Laisvės al. 3, 90316 Rietavas,
Tel. (8 448) 73 200, Faks. (8 448) 73 222,
El. p. [email protected]
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188747184

 • Law Information
 • Activities
 • Regulations
  Planning Documents
  Branch of Activities
  Teritorijų planavimas_LIT
  Salary
  Purchases
  Budget Implementation Statement Set
  Agenda
  Activity Reports
 • Facilities
 • Information Files
  Applications
  Quides
  Public and Administrative Services
 • Honorary Citizens
 • Invest in Rietavas
 • About Rietavas
  Buildings
  Parcels of land with detailed plans
  Conditions for business
  Opinions
  Private buildings and parcels of land
 • Citizens
 • Business
 • Tourism
 • Informacija apie valstybės tarnautojų darbo uzmokestį _LIT

  RIETAVO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IR SENIŪNIJŲ DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

    Pareigybės pavadinimas 2012 m. 2013 m. III ketv.
  Politikai
  Meras 5148 5148
  Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai   
  Administracijos direktorius 4629 4738
  Adm. direktoriaus pavaduotojas 4535 4535
  Karjeros valstybės tarnautojai
  Savivaldybės kontrolierius 4026 4069
  Skyriaus vedėjas 3320 3143
  Seniūnas 2918 2948
  Skyriaus vedėjo pavaduotojas 2699 2757
  Vyriausiasis specialistas 2302 2423
  Vyresnysis specialistas 2248 2348
  Specialistas 1787 1814
  Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis
  Inžinierius-projektuotojas 2046 2062
  Jaunimo reikalų koordinatorius 1958 1916
  Vyr. buhalteris 1906 1813
  Inžinierius -programuotojas 1804 1804
  Specialistas 1796 1688
  Buhalteris 1732 1804
  Vyresnysis specialistas 1695 1641
  Sekretorė 1695 1695
  Socialinis darbuotojas 1596 1577
  Vietos ūkio inžinierius 1583 1556
  Raštvedė 1464 1464
  Kasininkė 1220 1220
  Vairuotojas 1189 1175
  Sargas 1054 1196
  Archyvaras 1052 1052
  Želdinių priežiūros darbininkas 1049 1049
  Stalius 1037 1037
  Pagalbinis darbininkas 995 1000
  Darbininkas 988 1000
  Santechnikas 988 1000
  Ugniagesys-gelbėtojas 968 1022
  Elektrikas 953 1000
  Vyr.Darbininkas 948 1000
  Apželdintoja 920 1000
  Kapinių prižiūrėtojas-sargas 825 1000
  Valytojas 825 1000
  Autobusų stoties valytojas-prižiūrėtojas 825 1000
  Krosniakurys 825 1000

  Rietavo savivaldybės administracijos Medingėnų seniūnijos vidutinis darbo užmokestis

  Eil. Nr.

  Pareigybių pavadinimas

  Atlyginimas bruto už 2011m.

  Atlyginimas bruto už 2012m. III ketvirtį

  1

  Seniūnas

  2911,43

  2937,07

  2

  Specialistė

  1859,89

  1742,21

  3

  Vyr. buhalterė

  1701,81

  1687,23

  4

  Valytoja, kap.sargė  (0,25+0,25)

  400,78

  416,79

  5

  Elektrikas (0,5 etato nuo 02 01 0,25 etato)

  459,35

  247,05

  6

  Santechnikas-darbininkas (0,5+0,5etato) nuo 02 01 (0,5 + 0,25 etato))

  985,40

  742,73

  7

  Krosniakuris

  800,32

  -

  RIETAVO ATVIRO JAUNIMO CENTRO DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

  Darbuotojų pareigų pavadinimas

  Darbuotojų skaičius

  Darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2011 m. II ketv.

  Darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2011 m. III ketv.

  Direktorė

  1

  831,82

  1220,00

  Buhalterė

  1

  104,57

  274,50

  Iš viso :

  2

  936,39

  1494,50

  Rietavo atviro jaunimo centro darbuotojų IV ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

  Darbuotojų pareigų pavadinimas Darbuotojų skaičius Darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2011 m. IV ketv.
  Direktorė 1 1260,67
  Buhalterė 1 274,50
  Iš viso : 2 1535,17

  RIETAVO LOPŠELIO-DARŽELIO

  DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

  Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis) (Lt)

  Pareigybė

  2013 m. II ketv.

  2013 m. III ketv.

  Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis

  Direktorius

  2903,60

  2903,60

  Pavaduotojas ugdymui

  2683,00

  2683,00

  Pavaduotojas ūkio ir kt. kl.

  549,00

  549,00

  Auklėtoja (aukl. kvalif. kat.) 1et.

  1659,20

  1659,20

  Auklėtoja (vyr. aukl. kvalif. kat.) 1et.

  1915,40

  1915,40

  Auklėtoja (aukl. metod. kvalif. kat.) 1et.

  2086,20

  2086,20

  Priešm. ugdymo pedag. (aukl. metod. kvalif. kat.)

  2190,51

  2190,51

  Meninio ugdymo mokytoja

  2086,20

  2086,20

  Logopedė ( vyr. logopedo kvalif. kategorija)

  1038,89

  1038,89

  Bendr. praktikos slaugytoja

  1000,00

  1000,00

  Kasininkė – sekretorė

  768,60

  768,60

  Sandėlininkas

  500,20

  500,20

  Auklėtojos padėjėjos

  1000,00

  1000,00

  Kitas aptarnaujantis personalas

  1000,00

  1000,00

  Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis) (Lt)

  Pareigybė

  2012 m. IV ketv.

  2013 m. I ketv.

  Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis

  Direktorius

  2903,60

  2903,60

  Pavaduotojas ugdymui

  2683,00

  2683,00

  Pavaduotojas ūkio ir kt. kl.

  549,00

  549,00

  Auklėtoja (aukl. kvalif. kat.) 1et.

  1659,20

  1659,20

  Auklėtoja (vyr. aukl. kvalif. kat.) 1et.

  1915,40

  1915,40

  Auklėtoja (aukl. metod. kvalif. kat.) 1et.

  2086,20

  2086,20

  Priešm. ugdymo pedag. (aukl. metod. kvalif. kat.)

  2190,51

  2190,51

  Meninio ugdymo mokytoja

  2086,20

  2086,20

  Logopedė ( vyr. logopedo kvalif. kategorija)

  1056,83

  1038,89

  Bendr. praktikos slaugytoja

  969,90

  1000,00

  Kasininkė – sekretorė

  756,40

  768,60

  Sandėlininkas

  493,49

  500,20

  Auklėtojos padėjėjos

  957,38

  1000,00

  Kitas aptarnaujantis personalas

  829,17

  1000,00

  Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis) (Lt)

  Pareigybė

  2012 m. IV ketv.

  2012 m.

  Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis

  Direktorius

  2903,6

  2903,6

  Pavaduotojas ugdymui

  2683,0

  2683,0

  Pavaduotojas ūkio ir kt. kl.

  549,00

  549,00

  Auklėtoja (aukl. kvalif. kat.) 1et.

  1659,20

  1659,20

  Auklėtoja (vyr. aukl. kvalif. kat.) 1et.

  1915,40

  1915,40

  Auklėtoja (aukl. metod. kvalif. kat.) 1et.

  2086,20

  2086,20

  Priešm. ugdymo pedag. (aukl. metod. kvalif. kat.)

  2190,51

  2190,51

  Meninio ugdymo mokytoja

  2086,20

  2086,20

  Logopedė ( vyr. logopedo kvalif. kategorija)

  1056,83

  1038,89

  Bendr. praktikos slaugytoja

  969,90

  969,90

  Kasininkė – sekretorė

  756,40

  756,40

  Sandėlininkas

  493,49

  493,49

  Auklėtojos padėjėjos

  957,38

  957,38

  Kitas aptarnaujantis personalas

  850,00

  829,17

  Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis) (Lt)

  Pareigybė

  2012 m. II ketv.

  2012 m. III ketv.

  Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis

  Direktorius

  2903,6

  2903,6

  Pavaduotojas ugdymui

  2683,0

  2683,0

  Pavaduotojas ūkio ir kt. kl.

  549,00

  549,00

  Auklėtoja (aukl. kvalif. kat.) 1et.

  1659,20

  1659,20

  Auklėtoja (vyr. aukl. kvalif. kat.) 1et.

  1915,40

  1915,40

  Auklėtoja (aukl. metod. kvalif. kat.) 1et.

  2086,20

  2086,20

  Priešm. ugdymo pedag. (aukl. metod. kvalif. kat.)

  2190,51

  2190,51

  Meninio ugdymo mokytoja

  2086,20

  2086,20

  Logopedė ( vyr. logopedo kvalif. kategorija)

  1029,92

  1029,92

  Bendr. praktikos slaugytoja

  969,90

  969,90

  Kasininkė – sekretorė

  756,40

  756,40

  Sandėlininkas

  493,49

  493,49

  Auklėtojos padėjėjos

  957,38

  957,38

  Kitas aptarnaujantis personalas

  800,00

  833,33

  Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis) (Lt)

  Pareigybė

  2011 m. IV ketv.

  2012 m. II ketv.

  Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis

  Direktorius

  2903,6

  2903,6

  Pavaduotojas ugdymui

  2683,0

  2683,0

  Pavaduotojas ūkio ir kt. kl.

  549,00

  549,00

  Auklėtoja (aukl. kvalif. kat.) 1et.

  1659,20

  1659,20

  Auklėtoja (vyr. aukl. kvalif. kat.) 1et.

  1915,40

  1915,40

  Auklėtoja (aukl. metod. kvalif. kat.) 1et.

  2086,20

  2086,20

  Priešm. ugdymo pedag. (aukl. metod. kvalif. kat.)

  2238,29

  2190,51

  Meninio ugdymo mokytoja

  2086,20

  2086,20

  Logopedė ( vyr. logopedo kvalif. kategorija)

  1005,28

  1029,92

  Bendr. praktikos slaugytoja

  971,43

  969,90

  Kasininkė – sekretorė

  756,40

  756,40

  Sandėlininkas

  493,49

  493,49

  Auklėtojos padėjėjas

  957,38

  957,38

  Kitas aptarnaujantis personalas

  881,31

  800,00

  RIETAVO SAVIVALDYBĖS

  RIETAVO  MYKOLO  KLEOPO  OGINSKIO  MENO  MOKYKLOS

  DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTIS

  Eil. Nr.

  PAREIGYBĖ

  PRISKAIČIUOTAS VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

     

  2009 m.

  2010 m.

  1.   

  Mokyklos direktorius

  3001,20

  2854,80

  2.   

  Mokytojas-metodininkas (pedagoginio darbo stažas – iki 15 m.)

  2618,13

  -

  3.   

  Mokytojas-metodininkas (pedagoginio darbo stažas – daugiau nei 15 m.)

  3049,78

  2784,17

  4.   

  Vyr. mokytojas (pedagoginio darbo stažas – daugiau nei 15 m.)

  2310,41

  2195,94

  5.   

  Vyr. mokytojas (pedagoginio darbo stažas – iki 15 m.)

  2578,53

  2605,96

  6.   

  Mokytojas

  1546,77

  1816,39

  7.   

  Vyr. koncertmeisteris (pedagoginio darbo stažas – daugiau nei 15 m.)

  -

  594,07

  8.   

  Vyr. koncertmeisteris (pedagoginio darbo stažas – iki 15 m.)

  572,28

  -

  9.   

  Koncertmeisteris

  175,10

  171,86

  10.     

  Vyr. buhalteris

  866,20

  779,58

  11.     

  Instrumentų derintojas

  573,40

  516,06

  12.     

  Kasininkas

  268,40

  241,56

  13.     

  Bibliotekininkas

  305,00

  274,50

  14.     

  Sekretorius

  536,80

  483,12

  15.     

  Kiemsargis

  220,33

  200,00

  16.     

  Sargas

  881,31

  800,00

  17.     

  Pagalbinis darbininkas

  660,98

  600,00

  18.     

  Valytojas

  660,98

  600,00

  19.     

  Rūbininkas

  440,66

  400,00

  Rietavo socialinių paslaugų centro darbuotojų 2012 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

  Darbuotojų pareigų pavadinimas

  Darbuotojų skaičius

  Darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2011 m.

  Darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2012 m. II ketv.

  Direktorė

  1

  1953,58

  2515,00

  Buhalterė

  1

  686,26

  868,35

  Lankomosios priežiūros darbuotoja

  5

  5465,20

  5534,23

  Socialinė darbuotoja su rizikos šeimomis

  4

  7140,60

  6358,22

  Socialinė pedagogė (pagal projektą vaikų užimtumo grupei)

  1

  1000,02

  0,00

  Socialinė darbuotoja (pagal projektą vaikų užimtumo grupei)

  1

  0,00

  343,31

  Pagalbinis darbininkas (pagal projektą)

  1

  0,00

  776,00

  Iš viso :

  14

  16245,66

  16395,11

  Rietavo socialinių paslaugų centro darbuotojų 2012 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

  Darbuotojų pareigų pavadinimas

  Darbuotojų skaičius

  Darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2011 m.

  Darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2012 m. I ketv.

  Direktorė

  1

  1953,58

  2074,00

  Buhalterė

  1

  686,26

  732,00

  Lankomosios priežiūros darbuotoja

  5

  5465,20

  5605,90

  Socialinė darbuotoja su rizikos šeimomis

  4

  7140,60

  6344,00

  Socialinė pedagogė

  1

  1000,02

  0,00

  Iš viso :

  11

  16245,66

  14755,90

  RIETAVO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO

  DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

  Darbuotojų pareigų pavadinimas

  Darbuotojų skaičius

  Darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2010 m.

  Darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2011 m. III ketv.

  Direktorė

  1

  1880,08

  1966,08

  Buhalterė

  1

  596,43

  610,00

  Lankomosios priežiūros darbuotoja

  5

  936,88

  4842,66

  Socialinė darbuotoja su rizikos šeimomis

  4

  1501,61

  6310,85

  Socialinė pedagogė

  1

  0,00

  1000,00

  Iš viso :

  12

  4915,00

  14729,59

  Darbuotojų pareigų pavadinimas

  Darbuotojų skaičius

  Darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2010 m.

  Darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2011 m. II ketv.

  Direktorė

  1

  1880,08

  1944,25

  Buhalterė

  1

  596,43

  610,00

  Lankomosios priežiūros darbuotoja

  5

  936,88

  4874,38

  Socialinė darbuotoja su rizikos šeimomis

  4

  1501,61

  6341,21

  Iš viso :

  11

  4915,00

  13769,84

  Darbuotojų pareigų pavadinimas

  Darbuotojų skaičius

  Darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2010 m.

  Darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2011 m. I ketv.

  Direktorė

  1

  1880,08

  1952,00

  Buhalterė

  1

  596,43

  610,00

  Lankomosios priežiūros darbuotoja

  5

  936,88

  966,32

  Socialinė darbuotoja su rizikos šeimomis

  4

  1501,61

  1585,14

  Iš viso :

  11

  4915,00

  5113,46

  Darbuotojų pareigų pavadinimas

  Priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis Lt

  2009 m. IV ketv.

  Darbuotojų pareigų pavadinimas

  Priskaičiuotas vidutinis darbo

  užmokestis Lt

  2010 m. 01, 02 mėn.

  Direktorius

  2048,00

  Direktorius

  1854,40

  Buhalteris

  640,00

  Buhalteris

  579,50

  Socialinis darbuotojas su socialinės rizikos šeimomis

  1664,00

  Socialinis darbuotojas su socialinės rizikos šeimomis

  1502,53

  Lankomosios priežiūros darbuotojas

  1280,00

  Lankomosios priežiūros darbuotojas

   

  Last Update: 2013-10-15 13:39:13

  © 2004 - 2012 Rietavo savivaldybė Sprendimas: Idamas, naudojama Smartweb.