Rietavo savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkė

2023 m. vasario 23 d. (ketvirtadienį) 9.00 val. kviečiamas Rietavo savivaldybės šeštojo šaukimo tarybos 48 posėdis.

Posėdžio projektai

Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl Rietavo savivaldybės šeštojo šaukimo tarybos 48 posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
Pranešėjas – Savivaldybės meras Antanas Černeckis

2. Dėl Rietavo savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2022 m. ataskaitos patvirtinimo.
Pranešėjas – Sveikatos ir socialinės paramos komiteto pirmininkas Saulius Jonušas

3. Dėl pritarimo Rietavo savivaldybės tarybos ir mero 2022 metų veiklos ataskaitai.
Pranešėjas – Savivaldybės meras Antanas Černeckis

4. Dėl pritarimo Rietavo savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai.
Pranešėjas – Savivaldybės administracijos direktorius Vytautas Dičiūnas

5. Dėl pritarimo Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos 2022 metų veiklos ataskaitai.
Pranešėjas – Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininko pavaduotojas Virgilijus Ruškys

6. Dėl pritarimo Rietavo sav. Tverų gimnazijos 2022 metų veiklos ataskaitai.
Pranešėjas – Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininko pavaduotojas Virgilijus Ruškys

7. Dėl pritarimo Rietavo lopšelio-darželio 2022 metų veiklos ataskaitai.
Pranešėjas – Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininko pavaduotojas Virgilijus Ruškys

8. Dėl pritarimo Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklos 2022 metų veiklos ataskaitai.
Pranešėjas – Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininko pavaduotojas Virgilijus Ruškys

9. Dėl Rietavo savivaldybės korupcijos prevencijos 2021–2023 metų programos įgyvendinimo 2022 metų ataskaitos patvirtinimo.
Pranešėja – Rietavo savivaldybės antikorupcijos komisijos pirmininkė Vilija Razmienė

10. Dėl Rietavo savivaldybės antikorupcijos komisijos 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
Pranešėja – Rietavo savivaldybės antikorupcijos komisijos pirmininkė Vilija Razmienė

11. Dėl pritarimo Rietavo savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2022 metų veiklos ataskaitai.
Pranešėjas – Kontrolės komiteto pirmininkas Juozas Barsteiga

12. Dėl finansinės paramos skyrimo.
Pranešėjas – Finansų ir ekonomikos komiteto pirmininkas Jonas Eugenijus Bačinskas

13. Dėl Rietavo savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T1-8 „Dėl Rietavo savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
Pranešėja – Finansų skyriaus vedėja Kristina Pužauskienė

14. Dėl Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) 2023–2025 metų atestacijos programos, patvirtintos Rietavo savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. T1-145 „Dėl Rietavo savivaldybės mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) 2023–2025 metų atestacijos programų patvirtinimo“ pakeitimo.
Pranešėjas – Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininko pavaduotojas Virgilijus Ruškys

15. Dėl Rietavo savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos 2022 metų lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo.
Pranešėjas – Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininko pavaduotojas Virgilijus Ruškys

16. Dėl Rietavo savivaldybės 2023 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo.
Pranešėjas – Ūkio plėtros ir ekologijos komiteto pirmininkas Albinas Maslauskas

17. Dėl Rietavo savivaldybės 2023–2026 m. prioritetinio vietinės reikšmės kelių vystymo (tvarkymo) objektų sąrašo patvirtinimo.
Pranešėjas – Ūkio plėtros ir ekologijos komiteto pirmininkas Albinas Maslauskas

18. Dėl Rietavo savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo, patvirtinto Rietavo savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T1-167, papildymo.
Pranešėjas – Ūkio plėtros ir ekologijos komiteto pirmininkas Albinas Maslauskas

19. Dėl Rietavo savivaldybės strateginio plėtros plano 2021–2027 metams 1 priedo papildymo.
Pranešėjas – Ūkio plėtros ir ekologijos komiteto pirmininkas Albinas Maslauskas

20. Dėl Rietavo savivaldybės vietinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų 2022 metų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo.
Pranešėjas – Ūkio plėtros ir ekologijos komiteto pirmininkas Albinas Maslauskas

21. Dėl Rietavo savivaldybės 2023 metų valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos statinių priežiūros ir remonto darbų sąrašo patvirtinimo.
Pranešėjas – Ūkio plėtros ir ekologijos komiteto pirmininkas Albinas Maslauskas

22. Dėl Rietavo savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.
Pranešėjas – Ūkio plėtros ir ekologijos komiteto pirmininkas Albinas Maslauskas

23. Dėl Rietavo savivaldybės administracijos seniūnijų patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto perdavimo Rietavo savivaldybės administracijai.
Pranešėjas – Ūkio plėtros ir ekologijos komiteto pirmininkas Albinas Maslauskas

24. Dėl Rietavo savivaldybės turto perdavimo VšĮ „Veiklus Rietavas“ valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
Pranešėjas – Ūkio plėtros ir ekologijos komiteto pirmininkas Albinas Maslauskas

25. Dėl turto patikėjimo sutarties su viešąja įstaiga Plungės rajono greitosios medicinos pagalba nutraukimo ir Rietavo savivaldybės turto perdavimo viešajai įstaigai Plungės greitosios medicinos pagalbos stočiai pagal panaudos sutartį.
Pranešėjas – Ūkio plėtros ir ekologijos komiteto pirmininkas Albinas Maslauskas

26. Dėl Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties pratęsimo.
Pranešėjas – Ūkio plėtros ir ekologijos komiteto pirmininkas Albinas Maslauskas

27. Dėl Rietavo savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 16 d. sprendimo Nr. T1-63 „Dėl Rietavo savivaldybės administracijos didžiausio leistino tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus patvirtinimo“ 1.1. papunkčio pakeitimo.
Pranešėjas – Finansų ir ekonomikos komiteto pirmininkas Jonas Eugenijus Bačinskas

28. Dėl ilgalaikės paskolos iki 134,4 tūkst. Eur paėmimo ir panaudojimo.
Pranešėjas – Finansų ir ekonomikos komiteto pirmininkas Jonas Eugenijus Bačinskas

29. Dėl UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ suteikto paskolos garanto grąžinimo termino pratęsimo.
Pranešėjas – Finansų ir ekonomikos komiteto pirmininkas Jonas Eugenijus Bačinskas

30. Savivaldybės mero informacija.

31. Tarybos narių siūlymai, paklausimai, pastabos.

Savivaldybės meras

Paskutinis atnaujinimas: 2023-02-20 20:01:15
Naujienlaiškio
prenumerata
Jūsų el.pašto adresas

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai. Slapukų politika